Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
markanvisningstävling klassisk arkitektur symmetriskt artikulerade takkrön
Omsorg och förnyad tradition i samtida arkitektur

Hälsolunden

AIX har åt Storstaden tagit fram ett förslag för nya bostadäder i Högsätra centrum på Lidingö. Förslaget är en del i Lidingö stads framtagandet av en ny detaljplan för området.

Kv. Hälsolunden är ett välplanerat bostadskvarter med omsorgsfull arkitektur, småskalighet och lummiga gårdar. Här är fönster symmetriskt placerade, detaljer avvägda och husen putsade i olika jordtoner till en samkomponerad helhet.

markanvisningstävling klassisk arkitektur symmetriskt artikulerade takkrön

Arkitekturen består av väl utformade byggnadsdetaljer som tvåluftsfönster, våningsavskiljande listverk, artikulerade takkrön, burspråk, smidesliknande balkonger, stenomfattade entréer och intima gårdar. Komponenterna bidrar till en lyhörd arkitektur. Här blir klassik arkitektur omtolkad, detaljer omhändertagna och traditioner återupptäckta.

markanvisningstävling klassisk arkitektur symmetriskt artikulerade takkrön

Generösa trappor mot Lerbovägen och Högsätravägen förbinder bostadskvarterens olika nivåer med varandra. Lätt och ledigt. Hörnhuset i korsningen Lerbovägen/Högsätravägen har en generös lokal som lyser upp gaturummet och bjuder in till en urban tillvaro. Här är trivseln alltid närvarande, både detaljerna och i gaturummet.

markanvisningstävling klassisk arkitektur symmetriskt artikulerade takkrön

Hemtrevlig grundklang genomsyrar hela kvarteret. Boende samsas med cyklister och skolbarn i ett bilfritt lummigt huvudstråk. Upphöjda bostadsgårdar öppnar sig mot stråket och framträder med omslutande grönska. Byggnadsvolymerna är enkla och taklandskapet geometriskt med gestaltade takkupor i plåt. Friläggande punkthus, småskalig kvartersstruktur och ett knäckt hus ger området en särskild karaktär och uppskattad atmosfär.

En hemtrevlig grundklang genomsyrar hela kvarteret. Här samsas boende med cyklister och skolbarn i ett bilfritt lummigt huvudstråk. Upphöjda bostadsgårdar öppnar sig mot stråket och framträder med omslutande grönska.

Ethem Erdogan
markanvisningstävling klassisk arkitektur symmetriskt artikulerade takkrön

Kontaktperson

Jesper Engström

Jesper Engström

Arkitekt SAR/MSA
Partner och Kreativ ledare för Stadsutveckling & Bostäder

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.