Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Gustaf Vasa kyrka
Renovering av Gustaf Vasa kyrka

Gustaf Vasa kyrka

Gustaf Vasa kyrka vid Odenplan byggdes 1906 och är en av få nybarockkyrkor i Sverige. Den har ett stort kulturhistoriskt värde och altaruppsatsen räknas som ett av Sveriges främsta barockkonstverk.

Under 2016 och 2017 var detta Stockholms största kyrkorenoveringsprojekt sedan återuppbyggnaden av Katarina kyrka på 1990-talet. Gustaf Vasa kyrka har byggts om både in- och utvändigt för att möta församlingens nuvarande och framtida behov. Kyrkan behövde också anpassas till gällande regler om brandskydd, tillgänglighet, arbetsmiljö, energiförbrukning, samtidigt som hänsyn har tagits till kulturmiljölagen och de kulturhistoriska värdena.

Gustaf Vasa kyrka

Modernisering

Bland annat har det installerats nya system för belysning, el och värme, tre nya hissar varav en ny hissentré utifrån. Lokaler för kontor och vaktmästeri har förbättrats.

Gustaf Vasa kyrka

Restaurering

Sten har konserverats, guldornament omförgyllts och vaxats och träfönster renoverats med nya energisnåla innerglas.

Columbariet

Under 2008 och 2009 arbetade vi med renovering av columbariet under kyrkorummet. Det är en stor anläggning i två plan som sedan 1920-talet byggts ut under varje decennium. Rummen, som formgivits av flera stora arkitekter, håller hög arkitektonisk klass. I samband med renoveringen har vi löst praktiska behov och upprättat detaljerade bygghandlingar där materialfrågor ägnats stor omsorg. För att man lättare ska hitta i columbariet och för att framhäva de fina stenytorna valde vi att återgå till den färgsättning som rummen hade vid 1900-talets mitt. Nu framträder åter de vita marmorväggarna med sina gravnischer omgivna av kulörta tak med en variation av milda toner som samspelar med golvens olika stenarter.

Gustaf Vasa kyrka

Under 2012 togs ett förprogram fram för ombyggnationen, under 2013 fastlades systemhandling och under 2015-2016 arbetade vi med bygghandlingen.

Gustaf Vasa kyrka, kapell

Nya rum i sidokapellen

Vi har gestaltat nya rum i två av kyrkorummets sidokapell för att möta församlingens behov av att ha flera verksamheter i kyrkan. De nya kapellen är rum-i-rummet och har byggts helt i trä och glas.

Gustaf Vasa kyrka, kapell

Trä för hållbarhet och hänsyn

Kyrkans nya tillägg i sidokapellen har både höga hållbarhetsmål och tar stor hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värde och verksamhetens ljudkrav. Stommen är av svenskt FSC-märkt KL-trä och gridshell-konstruktionen är av gran från Dalarna.

Gustaf Vasa kyrka, kapell

Ytskiktet består delvis av almpaneler, där träet kommer från kyrkans egna almträd som togs ned under 2022 på grund av almsjukan. Kapellen invigdes till påsken 2023.

Gustaf Vasa kyrka, kapell
Gustaf Vasa kyrka, kapell

Interiört verkar i huvudsak träts omålade ytor i samspel med kyrkorummet. Barnkapellet och kaffe/mötesrummet är en varm, ljudavskild och rik miljö där det nya tillägget och kyrkorummet både samspelar och tydligt redovisar ursprung och tillägg.

De nya rummen omsluts av två nya väggar av massivträelement och glas, två putsade och marmoreringsmålade kyrkväggar och ett tak som bärs av ett gridshell – en träkupol. Den genombrutna träkupolen avtecknar sig mot vita undersidor på takets KL-träskivor.

Gustaf Vasa kyrka miljöhus

Miljöhus

På Gustaf Vasa kyrkas tomt har vi ritat ett miljöhus med återvunnen koppar. Kopparplåten kommer från en renovering av taket på Högalidskyrkan. Plåten lades på 60-talet och har nu bytts ut och fått fortsatt liv som tak- och fasadmaterial hos miljöhuset.

Flygfoto, Gustaf Vasa kyrka
Foto: Peder Lindbom

Unik nybarockkyra

Gustaf Vasa kyrka byggdes 1906 efter ritningar av arkitekt Agi Lindegren. Den är en av få nybarockkyrkor i Sverige och har ett stort kulturhistoriskt värde. Kyrkan har en stor och aktiv församling och är en viktig mötesplats i Vasastan.

Gustaf Vasa kyrka
Gustaf Vasa kyrka
Gustaf Vasa kyrka
Gustaf Vasa kyrka

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.