Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Gripsholms slott
Vårdprogram

Gripsholms slott

AIX antikvarier har som underkonsulter till slottsarkitekt Jakob Strömholm på HOS Arkitekter arbetat med framtagande av vårdprogram för Gripsholms slott.

Slottet har anor från 1300-talet men är till merparten uppfört av Gustav Vasa och hans söner, och representerar ett femhundraårigt kungarike. Slottet är statligt byggnadsminne sedan 1935. Arkitekten Fredrik Lilljekvists restaurering av slottet på 1890-talet satte stort avtryck i samtidens restaureringsdebatt.

Inom slottsområdet finns ett femtiotal byggnader, parker, alléer, naturmark och odlingsmark. Dessa miljöer och byggnader, ofta med ett funktionsbundet formspråk, gestaltar tillsammans den stora slottsapparat som en gång fanns vid Gripsholm. Av slottets tidigare stora odlings- och betesarealer återstår idag ett mindre fält, Munkhagen, mellan slottet och staden Mariefred.

Vårdprogrammet för Gripsholms slott har delats in i tre delar med var sin del för Högslottet och förborgen, för Slottsholmen, Stallholmen, Tegelhagen och Hjorthagen samt för kungsladugården. AIX antikvarier har ansvarat för beskrivningen av slottsanläggningens historik, kulturhistoriska värden samt administrativa uppgifter och lagskydd.

Kontaktperson

Johan Rittsel

Johan Rittsél

Byggnadsantikvarie
Kreativ ledare för Kulturmiljö & Restaurering. Cert. sakkunnig kulturvärden – K

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.