Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Göteborgs stadsteater
Art-deco-pärla vid Göteborgs paradgata

Göteborgs Stadsteater

Göteborgs stadsteater uppfördes 1934 efter ritningar av Carl Bergsten. Huset blev byggnadsminnesförklarat 2017.

Byggnaden inhyser flera teaterscener och är stadens främsta samlingsplats för teaterkonst. Götaplatsen är stadens finrum, där det ligger i fonden av Kungsportsavenyn. Runt Götaplatsen växte det fram ett kluster av kulturbyggnader från 1920-talet och framåt med konsthallen, konserthuset och biblioteket. Platsen och byggnaderna ingår i riksintresset för Göteborgs innerstad.

Göteborgs stadsteater
Foto: Kalle Sanner

Götaplatsen – stadens finrum

Runt Götaplatsen växte det fram ett kluster av kulturbyggnader från 1920-talet och framåt med konsthallen, konserthuset och biblioteket.

Göteborgs stadsteater
Foto: Kalle Sanner

Art-deco

Stadsteatern tillkom i brytningstiden mellan 1920-talets klassicism och den framväxande modernismen och är ett av få exempel på art-deco-stilen i Sverige. Byggnadens exteriöra uttryck präglas av en enkel, stram klassicism med inslag av modernistisk asymmetri. Den inordnar sig i Götaplatsens axiala komposition och vänder sin mest klassiska och utsmyckade framsida mot stadens offentliga rum.

2012 medverkade AIX i en förstudie där vi utredde förutsättningarna för en utbyggnad av teatern för en experimentscen. 2017 deltog vi i en andra förstudie där den nya scenen skulle inordnas i det befintliga huset, en studie som nu ska förverkligas. Cirka en tredjedel av byggnaden ska byggas om, men hela huset påverkas av tekniska installationer. I projektet ingår restaurering av befintliga utrymmen och ombyggnadsarbeten för en ny tredje scen. Det totala antalet teaterplatser ökar med cirka 100 till närmare 800. Med förslaget om en ny teatersalong i huset ingår att utreda andra publika funktioner i byggnaden. Behovet av en ny restaurang ska tillgodoses och publika rum mot Götaplatsen byggs om och får nya ytskikt.

Göteborgs stadsteater

Modernisering med få synliga avtryck

Vi förbättrar tekniska installationer som el, scenteknik och ventilation. Detta ska ske utan att upplevelsen av rummen påverkas. Detta var mycket viktigt för arkitekten redan då byggnaden uppfördes. Utförande av installationer ska ske på byggnadens villkor och med så få synliga avtryck som möjligt.

Göteborgs stadsteater
Göteborgs stadsteater

Kulturhistoriskt värde

I vår projektering indelas byggnaden i zoner efter kulturhistoriskt värde. Zonerna ger en skala från ett musealt- till ett respektfullt förhållningsätt till det befintliga. Alla åtgärder och tillägg projekteras och utförs med kvalitet som är värdig byggnaden. I ett av de mest kulturhistoriskt värdefulla rummen finns salongens ursprungliga champagnefärgade velourtapet kvar.

Göteborgs stadsteater
Foto: Kalle Sanner fotografi AB
Göteborgs stadsteater

Byggnadens funktioner och sättet man använder en teater på har under senaste årtionden förändrats avsevärt och vi vill att byggnaden ska kunna möta moderna krav. Byggnadens volymer, men även dess organisation, har studerats i de olika skeden vi har arbetat med teatern.

Göteborgs stadsteater

Vi har strävat efter att se byggnadens arkitektur och funktion som en helhet. Vår strävan är att tillvarata och återskapa det stiliga och tidstypiska hos teatern, samtidigt som Stadsteatern kan erbjuda nya rum som möjliggör teaterkonst på högsta nivå.

Göteborgs stadsteater
Göteborgs stadsteater

Kontaktperson

Erland Montgomery

Erland Montgomery

Arkitekt SAR/MSA
Partner

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.