Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Göteborgs konserthus
UPPRUSTNING AV GÖTEBORGS KONSERTHUS

Göteborgs konserthus

Efter en arkitekttävling 1931 gick uppdraget att rita konserthuset på Götaplatsen till Nils Einar Eriksson. Byggnaden invigdes 1935 och är uppförd i tegel och ljus marmor. Interiört är huset rikt dekorerat med konstverk och specialritade möbler och är mycket välbevarat.

Under 1990- och 2000-talet har konserthuset byggts om i etapper, dels för att återställa de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna och dels för att modernisera för att möta de krav som finns idag.

2013 gjorde vi en förstudie och upprättade programhandling för ytterligare renoveringar och förbättringar av byggnaden. Förutsättningarna var att de internationellt erkänt goda akustiska förhållandena och den unika klangen skulle bibehållas och förstärkas. Samtidigt skulle de kulturhistoriska, arkitektoniska och konstnärliga värdena respekteras och bevaras. Likaså behövde tillgängligheten generellt ses över.

Göteborgs konserthus

Upprustning och modernisering

Konkret innebar arbetet att undersöka olika alternativ för upprustning av Stora salen, Stenhammarsalen och foajén. Delar av inredningen var sliten och behövde renoveras. De tekniska systemen för ljud och ljus behövde uppdateras och förbättras och serveringsytor effektiviseras.

Göteborgs konserthus
Foto: Kalle Sanner fotografi AB

1980 var originalstolarna så utslitna att de behövde bytas ut och under Nils Einar Erikssons ledning togs nya stolar fram. Efter ytterligare 35 år behövde de återigen bytas ut och 2015 tog vi fram en ny stoldesign för båda salarna. En av erfarenheterna med det tidigare bytet var att salarnas akustiska egenskaper förändrades fullt hörbart.

Göteborgs konserthus

Stolarna

De nya stolarna utformades med fler hårda träytor för att åstadkomma längre efterklangstid för vissa frekvenser. De gestaltades med något högre sitthöjd, en svängd rygg aningen brantare än den tidigare och med ett riktigt svankstöd så att stolen blev vad man kallar aktivare.

Göteborgs konserthus

Stolen gjordes även något grundare så att det skulle bli lättare för åhörarna att passera sittande personer. Stolarna har mycket väl uppfyllt de högt ställda förväntningarna från uppdragsgivare, musiker och publik.

Längd på video: 0:57

Den nya orgeln i Göteborgs Konserthus

Kontaktperson, ombyggnad

Erland Montgomery

Erland Montgomery

Arkitekt SAR/MSA
Partner

Kontaktperson, teaterteknik

Torsten Nobling

Torsten Nobling

Arkitekt SAR/MSA
Theatre consultant MSTC

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.