Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
INREDNING, AKUSTIK OCH LJUS

Fotografiska

Fotografiska är ett museum för fotografiska verk beläget på Stadsgårdskajen på Södermalm i Stockholm. Museet upptar större delen av Stora Tullhuset. Byggnaden ritades 1910 av Ferdinand Boberg och ägs av Stockholms Hamnar.

Vi engagerades tidigt i planeringen av det nya museets belysningssystem och utställningsarbete. Uppdraget växte till att innefatta utformningen av museets samtliga lokaler, inklusive delar av inredningen. Arbetet utfördes i samarbete med Ettelva Arkitekter, hyresvärdens arkitekt, och Guise Arkitekter som utformat butikens inredning. Museets utformning har gestaltats så att alla tillskott är tydligt urskiljbara från Tullhusets ursprungliga form och utseende.

Planlösningen

Planlösningen återspeglar hur publiken rör sig genom hela byggnaden på ett så smidigt sätt som möjligt utan att behöva gå tillbaka och utan att kollidera med andra flöden. Väggarna är konstruerade så att de kan demonteras utan att påverka de tekniska systemen. Av den anledningen går inte väggarna hela vägen upp till tak. Utformningen bidrar också till att Tullhusets ursprungliga form och utseende är tydligt läsbara. Väggarna som verken hänger på ger intryck av att vara temporära konstruktioner.

Ljus

Ett uttryckligt krav från museet var att utställningssalarna skall vara mörka, utan dagsljus. Resultatet blev ljustäta väggdörrar som var tillräckligt kraftiga för upphängning av bilder. Följaktligen är utställningsbelysningen baserad på artificiellt ljus. Armaturerna som valts ut kan begränsa och skära av ljusbilden, s.k. profilstrålkastare. Koncentrationen på varje enskilt motiv förbättras avsevärt i och med att ljuset kan skärmas av runt bilden så att störande reflexer från omgivande ytor undviks. Samtliga armaturer monteras i strömskenor integrerade i undertaket. Skenorna är monterade i ett mönster som följer Tullhusets pelarstruktur, där de uppbyggda väggarna är placerade. Konfigurationen innebär att optimal belysningsvinkel uppnås utan att betraktaren skuggar motivet.

Färg och gestaltning

Den grundläggande förutsättningen för museets gestaltning är att återspegla att det rör sig om ett museum för fotografi och bild. Färgsättningen av museets lokaler bygger på att använda svart/vitt och grått. Följaktligen är samtliga väggar målade vita. Golven är svarta. I entrén ligger svart granitgolv, utställningssalarna har vävda vinylgolv och i översta planet har lagts in svartbetsad industriparkett av ek.

Den gråa färgen har använts på Tullhusets ursprungliga, fortfarande synliga delar. Den nu utförda färgskalan är inte statisk utan väggar kommer att målas om exklusivt för varje utställning vilket innebär att även andra kulörer kommer att användas och redan har använts.

KONTAKTPERSON

Torsten Nobling

Torsten Nobling

Arkitekt SAR/MSA
Theatre consultant MSTC

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.