Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Förskolan i statligt byggnadsminne SFV
Förskola i statligt byggnadsminne

Förskolan Krubban

AIX har som generalkonsult ansvarat för ombyggnaden av före detta Ridhuset och Exercishuset i kv. Krubban på Östermalm till förskola.

Om-, ny, och tillbyggnad av det gamla Ridhuset (1849) och Exercishuset (1869) till kommunal förskola. Byggnaderna ingår i det statliga byggnadsminnet kv. Krubban. Byggnaderna uppfördes på 1800-talet för militären, men har under en längre tid nyttjats av Riksantikvarieämbetet. Samtliga byggnader inom kv. Krubban behandlas som statliga byggnadsminnen och har skyddsföreskrifter.

Förskolan i statligt byggnadsminne SFV

Uppdraget omfattar hela projekteringsprocessen från utvecklad programutredning till uppföljning under byggtiden och antikvarisk kontroll. Projektet genomfördes med en snäv budget och tidsram. Förskolan öppnades till höstterminen 2012 och fungerar mycket bra för både barn och personal.

Förskolan i statligt byggnadsminne SFV

Militärens gamla hus har byggts om för att passa en modern förskoleverksamhet för ca 170 barn. Exercishuset har fått ett nytt, fullvärdigt tillagningskök. Invändigt har förändringen varit omfattande med ny teknik som krävt mycket samordning. Exteriören har bara påverkats marginellt, förutom att den befintliga förbindelsegången från 1960-talet ersatts av en ny, mer representativ och tillgänglig länkbyggnad. Denna fungerar även som huvudentré för hela förskolan.

Kontaktperson

Erland Montgomery

Erland Montgomery

Arkitekt SAR/MSA
Partner

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.