Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Filmhuset
NY DESIGN OCH ORIGINAL I SAMKLANG

Filmhuset

AIX arbetade med Filmhuset i många år, vi engagerades som arkitekter, inredningsarkitekter, ljusdesigners och byggnadsantikvarier.

Filmhuset uppfördes av 1967-70 på uppdrag av Svenska Filminstitutet och med Peter Celsing som arkitekt. Planering och bygge skedde under nära överinseende av institutets chef, Harry Schein. Filmhuset är en komplex byggnad, genomförd från helhet till detalj, och illustrerar på ett intressant sätt 1960-talets diskussion om ett vidgat kulturbegrepp och gränsöverskridning mellan konstarter och discipliner.

Med originalritningar som utgångspunkt har de publika ytorna öppnats upp, renoverats och moderniserats i syfte att skapa en mer inbjudande miljö. Fastigheten är blåmarkerad på Stockholms stadsmuseums klassificeringskarta.

Filmhuset
Foto: Åke E:son Lindman

I foajén har reception och biljettkassa kombinerats med bistro och bar. Originalinredning har bevarats och nytillverkats efter Celsings ritningar och kombinerats med ny specialritad belysning och design.

Merparten av det svenska filmarvet har fram till nyligen endast varit tillgängliga som analoga kopior hos SFI. För att kunna visas och glädja allmänhet, forskare och skolor även i framtiden arbetar SFI, sedan 2014 med digitalisering. AIX insats var att i nära samarbete med SFI utforma en lösning för redaktionsrum, ljud- och ljusstudios.

Filmhuset inrymmer alltsedan start kontor, biografer, restaurang, café och bibliotek, men också bl.a. mediautbildningar (SU), myndigheter och filmproduktionsbolag. Flera av verksamheterna är öppna för allmänheten.

Filmhuset
Filmhuset
Filmhuset

”Inget vanligt jävla hus!”

Harry Schein
Filmhuset

Ljusdesign

I rampen har AIX ansvarat för ny belysning och ljusskyltning. Även infoskyltar, affischlådor och bänkar har ingått i uppdraget. Målsättningen har varit att skapa en inbjudande gest i rampen utan att förvanska husets karaktär. Den röda ”festbelysningen” som var tänkt att användas vid högtidliga tillfällen har blivit så populär att den används dagligen.

Ljusdesign och skyltar kring huvudentrén nominerades till Stockholms skyltpris 2013.

Filmhuset

Tillgänglighet

Ombyggnaden av en ny sidoentré har gjort Filmhuset fullt tillgänglighetsanpassat. Den nya entrén blir arkitektoniskt underordnad huvudentrén och minsta möjliga ingrepp i stomme och installationer har eftersträvats. Förslaget har tagits fram i samråd med byggnadsantikvarie.

Filmhuset

Antikvarisk medverkan

Förundersökning och konsekvensanalys är några av de moment som har ingått i den antikvariska delen av uppdraget.

Kontakt Inredningsarkitektur

Annika Askerblom

Annika Askerblom

Arkitekt SAR SIR/MSA

Kontakt antikvarie

Johan Rittsel

Johan Rittsél

Byggnadsantikvarie
Kreativ ledare för Kulturmiljö & Restaurering. Cert. sakkunnig kulturvärden – K

Kontakt Ljusdesign

Peder Lindbom

Peder Lindbom

Ljusdesigner

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.