Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Drottningholms slott
Slottsarkitektuppdrag

Drottningholms slott

Drottningholms slott började byggas år 1662 och arkitekt var Nicodemus Tessin d.ä. Nicodemus Tessin d.y. fortsatte med arbetet med slottets inredningar och anläggning av parken efter pappans död. Slottsanläggningen byggdes ut under hela 1700-talet då bland annat Slottsteatern och Kina slott tillkom.

Den svenska kungafamiljen har sitt hem på slottet sedan 1981. Drottningholms slott blev statligt byggnadsminne 1935 och 1991 togs slottet med omgivningar, Drottningholms slottsteater och Kina slott upp på FN-organet Unescos världsarvslista.

Drottningholms slott

Slottsarkitektuppdraget

Erland Montgomery är förordnad som slottsarkitekt för Drottningholms slott. Sedan 1999 då Jan Lisinski på AIX blev slottsarkitekt har Erland varit knuten till Drottningholm, först som handläggare, senare som vikarierande slottsarkitekt och sedan 2009 som ordinarie slottsarkitekt.

Drottningholm

I uppdraget ingår både att i samråd med fastighetsverket och ståthållarämbetet hantera underhållsåtgärder och hyresgästanpassningar men även strategiska frågor för byggnadsminnets utveckling.

Karamellan, Drottningholm

Från hyresgästanpassning till hundpaviljong

Bland de mer nyligen genomförda uppdragen hör bland annat hyresgästanpassning och renovering av bostad i Kyrkpaviljongen, om- och tillbyggnad av café och restaurang i Karamellan, en ny tillgänglig entrétrappa och ramp till Drottningholms slottsteater samt en hundpaviljong på Ormholmen i slottsparken.

Drottningholms slott
Foto: Peder Lindbom

Drottningholms slottsteater

Drottningholms slottsteater uppfördes 1766 och är en av världsarvet Drottningholms mest värdefulla byggnader. Under sommarhalvåret framförs opera-, teater- och dansföreställningar och även konserter, visningar och andra evenemang. Besökarna kan uppleva 1700-talet med alla sinnen. Det bevarade scenmaskineriet av trä från byggnadens uppförande är världsunikt. Slottsteatern är sedan 2016 tillgänglig även för besökare i rullstol, då en ny entrétrappa med ramp ordnats. Den ursprungliga trappan finns bevarad under den nya så att det ursprungliga utseende i framtiden kan återställas om nya hjälpmedel gör rampen överflödig.

Drottningholms slottspark

Vårdprogram

Drottningholms slottsområde är en av landets främsta historiska miljöer med bevarade trädgårdsanläggningar från barock, rokoko och det sena 1700-talets engelska park. I samarbete med Statens fastighetsverk och Ståthållarämbetet har AIX byggnadsantikvarier utarbetat vårdprogram för slottsområdet.

Drottningholms slottspark

Byggnader, parker, vattenkonster, alléer, trädgårdar och naturområden bildar en helhet med det omgivande kulturlandskapet och med Mälaren.

Vår uppgift har varit att sammanställa tidigare utredningar och komplettera där information saknats.

Kontaktperson

Erland Montgomery

Erland Montgomery

Arkitekt SAR/MSA
Partner

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.