Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Kv Docenten
SKB FLYTTAR IN I UPPSALA

Kv Docenten

Kv Docenten i Uppsalas nya stadsdel Rosendal är en tydlig representant för SKB:s filosofi och tradition av långsiktighet och gemenskap. Det är dessutom SKB:s första hus i Uppsala.

Rosendal har med Kv Docenten fått en stadig och stolt avslutning mot väst och Kronoparken. Ett robust hus som kontrasterar mot skogen på andra sidan gatan och som med sitt röda tegel bara kommer bli vackrare med åren. Med ett tornmotiv i nordost annonserar det sig mot Hammarskjölds väg. Volymen trappar sedan av mot söder och öppnar på det viset upp kvarteret mot den intilliggande parken. Volymen är komplex och fasaden har därför gestaltats med ett lugnt och tydligt helhetsgrepp, med omsorg om detaljeringen och med en tydlig idé om att upplevelsen varierar med betraktelseavståndet.

Byggnaden främjar ett hållbart liv, hyser bra bostäder med hög kvalitet för en blandning av människor och åldrar.

Kv Docenten

Hållbarhet

Huset möter kraven om ett miljövänligt, socialt och ekonomiskt hållbart stadsliv. Här är det lätt att källsortera och leva utan bil.
Mot gården finns generösa balkonger som framträder tydligt med sina välbearbetade räcken. På gaveln av huset slingrar sig en växtvägg upp för fasaden. Belysning är noggrant studerad för att skapa en trygg och vilsam gård.

Kv Docenten

Medvetna materialval och tekniska lösningar genomsyrar projektet som klassas till Miljöbyggnad silver. Byggnaden använder endast 44 kWh per kvadratmeter jämfört med myndighetskravet på 75. Detta uppnås genom ett cirkulärt energisystem med en avloppsvärmepump som återvinner värmen ur avloppsvattnet från kök och badrum samt ett ventilationssystem som också återvinner värme. Tillsammans med ett effektivt klimatskal uppnås den stora energivinsten. Utöver det finns även solceller mellan sedumplanteringarna på taket.

Trygg atmosfär

Förgårdsmarken och gatans upplevelse är viktig. I hörnet ligger en lokal och från entréplanets lägenheter finns trappor direkt ut till gatan. Detta skapar en trygg atmosfär och naturliga möten mellan grannar.

Växtlighet

På gaveln av huset slingrar sig en växtvägg upp för fasaden. Belysning är noggrant studerad för att skapa en trygg och vilsam gård. Hela taken täcks växelvis med växter och solceller. Då gården inte är underbyggd med garage kan växterna åldras och växa till sin naturliga storlek.

Gemensamma ytor

Huset har ett generöst cykelgarage med egen ingång. Cykelgaraget har en flack trappa och ramp. Utrymmen för cykeltvätt och verkstad finns också. I markplan finns en gemensamhetslokal för kalas och hyresgästmöten. Mot gatan ligger butikslokaler och lägenheter med trappor som skapar stadsliv och en levande bottenvåning.

Kv Docenten
Foto: Peder Lindbom

Omsorg om detaljer

I entréerna har vi lagt stor vikt vid materialvalen. Här möter terrazzo i olika kulörer detaljer i mässing och ek.

Projektet var finalist i Uppsala kommuns arkitekturpris 2023.

Uppdragsansvarig

Fredrik Ekerhult

Fredrik Ekerhult

Arkitekt SAR/MSA
Partner

Ansvarig arkitekt

Mikael Uppling

Mikael Uppling

Arkitekt SAR/MSA
Partner

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.