Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Brolägdan, Åre
Utvecklad stadsplan och 160 nya lägenheter i Åre

Brolägdan

Utformningen av Brolägdan i Åre inleddes 2016 med uppdraget att ta fram en byggnadsplan för 90 hyreslägenheter, ett parkeringshus och en gångbro över E14 i en central del av byn. Vår utgångspunkt tillsammans med kommunen var att så mycket som möjligt skulle byggas med trä.

De fem sluttningshusen med olika höjd kommer att inrymma sammanlagt 160 lägenheter. Inom husens planform varieras planlösningarna i de olika husen till att inrymma trygghetsboende och hyresrätter för fastboende i Åre och bostadsrätter, som även kan nyttjas i turistnäringen. Husens stomkonstruktion är, förutom i grundläggning och suterrängvåningar, helt i trä. Träet kommer till synligt uttryck i panelfasader, fönster, balkongfronter och innerväggar i trapphus. Fasaderna närmast entréerna gestaltas med mönsterpanel, unik för varje hus, en inspiration från de jämtländska lövsågerierna.

Trädetaljerna har fått inspiration från vad man kan se på olika håll i Åredalen, till exempel i byn Mörsils gamla trävillor. När de husen byggdes för mer än hundra år sedan var de moderna och nyskapande hus som väckte uppmärksamhet. 1800-talets gäst- och vilohem som erbjöd rehabilitering i ett läkande landskap är på många sätt ursprunget till dagens besöksnäring.

Entré. Brolägdan, Åre
Illustration: AIX i samarbete med Arvet och Shideh Shaygan

AIX vidareutveckling av stadsplanen till hus och bostäder har skett i samarbete med Arvet. Tillsammans presenterar vi nu ett antal unika bostäder med södervända balkonger och utsikt över Åresjön och Renfjället. Lägenheterna i byggnadernas motsatta ände har fått från fasaden mer utstickande balkonger, för att vända sig mot södersol och utsikt, men också för att erbjuda fria vyer upp mot friluftsaktiviteterna på Åreskutans sluttningar.

Även inifrån bostäderna kan människor upptäcka och inspireras av platsens alldeles särskilda kvalitéer. Namnet Brolägdan står för en bestämd avsikt, arkitektur som ska knyta samman, odla och berika allt som ett liv i Åre kan erbjuda.

Brolägdan, Åre
Illustration: AIX

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och miljö

Inplaceringen av nya hus och gaturum har skett med stor hänsyn till den kulturhistoriskt värdefulla miljön som finns i byn. Speciellt vyerna från området öster om Åres gamla medeltida stenkyrka med siktlinjer upp mot Tottens by.

Landskapet på Åreskutans södersluttningar har närmast byn flera öppna fält, jämtländska lägdor, luckor i de trädklädda sluttningarna som fortsatt ska vara synliga mellan områdets hus. De vintertid snövita lägdorna fortsätter som uthuggningar för skidområdets olika nedfarter. Ett uttrycksfullt landskap med starka kontraster mellan ljusa och mörka partier. När marken är grön berättar lägdorna om gamla Tottbyns gamla sluttningsodlingar.

Copperhill Mountain Lodge

Inspiration och gestaltning

AIX har deltagit i flera projekt där vi tillsammans med beställare och byggare kunnat utveckla vårt intresse för nytänkande med modern träbyggnadsteknik. Störst uppmärksamhet i Åre har kanske vårt engagemang i Copperhill Mountain Lodge fått, ett äventyr i samarbete med den amerikanske arkitekten Peter Bohlin. Hotellet som invigdes i december 2008 var då ett av Europas största trähus. I Copperhill var vi inspirerade av den gamla gruvdriften i Åretrakten och den speciella träarkitektur som ibland växer fram i samband med sådan verksamhet. De hus vi skapat för Brolägdan har utvecklats ur samma typ av enkla men ofta storslagna konstruktioner som självmedvetet kliver fram och tar plats i landskapet. Det är en utmanande men samtidigt återhållsam formgivning som hushåller med formuttrycken till det som tjänar byggnadsprogrammets funktioner. 

Copperhill Mountain Lodge

Det hindrar inte inslag av dekorativa element, som de nämnda lövsågerierna. Detaljer som uttalar omsorg om husens invånare, besökare och förbipasserande. Lövsågning och snickarglädje kan man stöta på i många av världens länder när trä- och timmerhus vill markera sin plats och betydelse.
Brolägdans fasetterade takskivor kan man se också se som att husen och taklanskapet markerar sin plats, men utformningen ska också föra tankarna till snöfält och branter i de omgivande fjällen. De naturstensklädda socklarna ska på ett motsvarande vis möta marken och de stenar man kan stöta på i terrängen.   

Skydd och logistik

I Brolägdan vill vi också tillgodose ett av många efterfrågat upplevelsemässigt skydd från europavägen, E14, som skär igenom byn. Det långa parkeringshuset med 200 bilplatser bakom en genomlyst träfasad bidrar till att avskärma området från trafikintensiteten.

Lokalgatan, serpentinvägen, ska leda till att man bättre ska kunna röra sig till fots i Åre utan att behöva sätta sig i en bil. Förverkligas projektets träbro över E14 kan vi ytterligare förbättra möjligheten att minska biltrafik och underlätta för gång- och cykeltrafik i byn.

Balkongvy. Brolägdan, Åre
Illustration: AIX

Ekologiskt fotavtryck och hållbarhet

Projektet uppfyller flera miljömässiga principer. Träkonstruktionerna bidrar till ett mindre ekologiskt fotavtryck genom att i jämförelse med andra byggnadsmaterial innebära ett minde utsläpp av växthusgaser. Den lilla stadsplanens utformning för att minska biltrafik och underlätta gång- och cykeltrafik kompletterar projektets hållbarhetsambitioner genom att upprätta närhet och samband med byns olika samhällsfunktioner.


Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.