Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Sydvästra Plania
En ny mötesplats i Sickla

Sydvästra Plania

Nybyggnad, Stadsbyggnad

Vi har ritat ett nytt bostadskvarter i Sickla mitt mellan den intensiva pulsen i Sickla handelsområde i norr och lugnet i den uppvuxna villaidyllen Nysätra i söder.

Bebyggelsen eftersträvar att samspela både med industriarvet och småhusbebyggelsen. Den bildar en mellanskala med karaktär av småstad. Den tillför också området något nytt med sin idrottspark för alla med fotbollsbollplan och fokus på lek.

Sydvästra Plania
Illustration: AIX

Barnens plats

Vår vision är att detta ska bli barnens plats. Vår idé är att skapa en plats som blir ett småsyskon till Markusplatsen i Sickla, en lummig småstad med en lekfull idrottspark och barnen centrum.

Platsen för tävlingen ligger mitt mellan den intensiva pulsen i Sickla handelsområde i norr och lugnet i den uppvuxna villaidyllen Nysätra i söder. Med kvaliteterna som Kyrkviken, Sicklasjön och Nackareservatet ger, kommer det bli en mycket attraktiv plats att bo, träffas och leka på. En ny mötesplats för alla Nackabor och för dem som åker, cyklar eller promenerar förbi.

Sydvästra Plania

Vi uppskattar idén och programmet i tävlingsinbjudan och har arbetat med att förstärka kvaliteterna på platsen och innehållet i det beskrivna programmet, där mötet mellan den gröna naturen, villabebyggelsen, idrottsparken och den urbana staden är vårt bärande tema.

Sydvästra Plania

Med väldefinierade huskroppar, vackra hållbara material, klassisk indelning av fasader, omsorgsfullt utformade takvåningar och generösa bottenvåningar har vi haft fokus på trivsel och trygghet.

Genom att förlägga bebyggelsen i norr skapas en öppen och samlande södervänd plats. Platsen blir idérikt och lekfullt utformad. Här vill vi att människor ska bli inspirerade, leka och finna glädje. Självklart är den bra för fotbollsträning och spontanidrott. De skyddsvärda träden kan bevaras och platsen blir en aktiv och kreativ miljö – en central samlingspunkt för sin omgivning. Det nya torget, inspirerat av Marcusplatsens långsträckta yta skapar även en visuell och fysisk koppling mellan de två skolorna. Det ger det nya torget en unik och dynamisk karaktär där det blir naturligt att låta barnen och ungdomar få stå i centrum.

Sydvästra Plania
TMRW

Den omedelbara närheten till naturen, leken och idrottsaktiviteterna och det urbana gör livet i kvarteret både vilsamt och innehållsrikt. Längs gator, på torg och i den lekfulla idrottsparken ska både besökande och kringboende känna att det är en plats man vill vara på, spendera tid och återvända till. En plats för boende och grannar att vara stolta över. Inte minst om Sickla IF besegrar Järla IF i ett tufft knattederby.

Vår palett för att åstadkomma en trivsam stadskaraktär:

A: Korta fasader

Ett småskaligt storgårdskvarter med småstadskaraktär. Korta fasader och siktlinjer (undantaget platsen mot söder) skapar ett varierat och dynamiskt stads- och gaturum.

B: Portiker och passager

Gedigna portiker och smala passager mellan huskroppar skapar tydlig avgränsning mellan privat och offentligt – men tillåter siktlinjer och rörelser genom kvarteret.

C: Stort grönt gårdsrum

Stor grön gård med flera funktioner, platser för de boende och för gäster som kan ta en fika i solen på gården eftersom lokalerna mot Järlaleden är genomgående. Trygg miljö där barn kan röra sig fritt.

D: Varierade fasader – med gröna inslag

En vacker och sammanhållen variation av material, proportioner och takutformning kännetecknar fasaderna. Inslag av klättrande vildvin, odling på terrasser och balkonger.

E: Omhändertagen kantzon – förgårdsmark

Förgårdsmarker/kantzoner med portar, trappor till privata entréer, vildrosor och cykelparkering låter de boende delta och berika gaturummet. Husen landar i grönt, utom vid torget, vilket understryker trädgårdsstadens urbana och gröna kvaliteter.

F: Sammanhängande golv

Gatsten som sömlöst knyter samman körbana och trottoar skapar ett golv på lika villkor, på barnens villkor, mellan olika trafikslag.

G: Varierat taklandskap

Olika takhöjder, gavlar vid passager, radhus på tak, kupor och takterrasser skapar ett varierat taklandskap och bidrar i hög grad till fasaderna.

H: Taktilitet i ögonhöjd

Hantverksmässig omsorg i material, reliefverkan och tydliga sockelvåningar skapar upplevelserikedom i ögonhöjd.

Kontaktperson

Jesper Engström

Jesper Engström

Arkitekt SAR/MSA
Partner och Kreativ ledare för Stadsutveckling & Bostäder

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.