Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
tydliga inslag vår tid
Anpassning för modern verksamhet och arbetssätt

Bondeska Palatset

AIX har på uppdrag av Statens Fastighetsverk anpassat Bondeska Palatset för Högsta domstolens verksamhet och arbetssätt.

Högsta domstolen har sedan 1949 sitt säte i Bondeska palatset. Med 1940-talets syn på restaurering och ombyggnad skapade Ivar Tengbom moderna och representativa ämbetslokaler för HD. AIX fick uppdraget att anpassa byggnaden för HD´s nuvarande verksamhet och arbetssätt. Förutom att inrymma modern teknik, öka säkerheten för personalen samt skapa god tillgänglighet förtydligades karaktären från 40-talet genom bl a färgsättning och materialval.

tydliga inslag vår tid

Nya tillägg skapades som tydliga inslag från vår tid, utformade med omsorg och i en kvalitet som tar avstamp i byggnadens karaktär.

Kontaktperson

Erland Montgomery

Erland Montgomery

Arkitekt SAR/MSA
Partner

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.