Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Blästern, Philipshuset
Byggnadsantikvarisk expertis

Blästern

Kvarteret Blästern ligger i nordvästra delen av Vasastaden i Stockholm. Det är även i detta kvarter som AIX har sina kontorslokaler. Vi har varit inblandade i en mängd olika antikvariska moment i Philipshuset och det tillhörande magasinet på gården.

AIX arbetade med start 2011 i ett projekt som syftade till att göra en långtgående rekonstruktion av gathuset, samtidigt som magasinet på gården byggdes om till bostäder. Den antikvariska delen av uppdraget omfattande en mängd olika moment, bland annat framtagande av kunskapsunderlag, antikvarisk konsekvensanalys och riktade pedagogiska insatser.

Blästern

Philipshuset, bestående av ett kontorshus och ett magasin, uppfördes 1930-1931 för Svenska Aktiebolaget Philips efter ritningar av arkitekten Sigurd Lewerentz. Ursprungligen hade byggnaderna målade betongfasader i en ockragul kulör och smäckra metallfönster från Idesta i Eskilstuna. Gatufasadens neonskyltar – som suttit på reklammasten på Stockholmsutställningen 1930 – bidrog starkt till byggnadens karaktär. Projektet tillhör funktionalismens pionjärverk i Stockholm, men husen har byggts om i flera omgångar och är idag förhållandevis okända.

Kontaktperson

Johan Örn

Johan Örn

Byggnadsantikvarie, fil. dr
Cert. sakkunnig kulturvärden – K

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.