Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
BIM 3D modellering projektering garage Hagastaden Atrium Ljungberg AIX Arkitekter
Nytt garage i Hagastaden

Bellmansgaraget

För att tillgodose garageplatser åt två nya bostadskvarter och ett nytt kontorskvarter har vi på uppdrag av Atrium Ljungberg skissat och projekterat ett nytt garage om 14 000 kvm och ytterligare 6000 kvm grundläggnings och källarutrymmen.

Garaget är den första etappen i flera för att färdigställa de tre kvarteren Stanford, Cambridge och Pisa i Hagastadens nordöstra hörn.

Projektets största utmaning är att det ligger ovanför E4:an. Konstruktionen spänner över tre biltunnlar, en järnvägstunnel, och ytterligare bergtunnlar djupare lägre ner under trafiktunnlarna. Ovanpå garagestrukturen ska tre kvarter och tre nya gator tillskapas. Bärningen för de tre kvarteren får inte landa annat än mellan tunnlarna eller på tunnlarnas väggar. Och inga byggdelar får placeras närmare än 0,6 meter från tunneltaken för att garantera att dessa kan deformeras i händelse av en explosion.

Alla tunnlarna varierar i höjd, lutar åt olika håll, och slingrar sig i plan, med detaljplanemässigt färdiga maxhöjder för kvarteren ovan på garaget. Och en förutsättning är att den 200 meter långa strukturen i form av vägbroar, bostäder och kontor endast får landa på tunnelväggarna eller mellan dem. Att optimera volymen för att tillskapa de garageplatser som kvarteren behöver var en geometriskt svår uppgift, säger David Hanson.

Projektering har skett parallellt med stadens detaljplaneprocess och vidare infrastrukturprojektering av omgivande gator med ledningar. En stor del av arbetet har varit att delta i ett samarbete mellan staden och fastighetsägare, som parallellt med varandra bygger den nya stadsdelen.

Hela projektet har en lång horisont med över ett decennium innan det sista av de tre kvarteren står klara.

BIM 3D modellering projektering garage Hagastaden Atrium Ljungberg AIX Arkitekter

Digitaliserad byggprojektering


Atrium Ljungberg bedriver också ett arbete att flytta fram projekteringsmetodik, samarbetsformer och verktyg för att förbättrat arbetsflödet i dagens digitaliserade byggprojektering. Mega pdfer, VDC Virtual Design and Construction bland annat, något som blir allt vanligare i projekt som vi på AIX deltar i, säger Kristian Falk.

Samarbetet med AIX i detta garageprojekt utgör bokstavligen grunden för det fortsatta arbetet ovan mark, där vi planerar för en blandning av arbetsplatser och bostäder. Atrium Ljungberg har varit verksamma i Hagastaden sedan drygt 30 år tillbaka och är en av de största fastighetsägarna i området. Det är en otroligt spännande plats där det händer mycket just nu, säger Mikael Wilhelmsson, affärsutvecklare på Atrium Ljungberg.

Kontaktperson

David Hanson

David Hanson

Arkitekt SAR/MSA
Partner

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.