Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Bältartäppan, gårdsvy
INNOVATIVT BOSTADSPROJEKT I BORLÄNGE

Bältartäppan

På en central fastighet i Borlänge projekterar AIX tillsammans med det kommunala bostadsbolaget AB Stora Tunabyggen innovationsprojektet Bältartäppan – för gemenskap och klimat.

Syftet är att prova nya programkrav för hållbarhet med siktet inställt på utvärdering och utveckling. Tanken är att sedan lätt kunna växla upp där det lämpar sig i större skala. Borlänge är en dynamisk kommun med stort behov av bostäder. Kv Bältartäppan är en testbädd både för nybyggnad och för komplettering i befintliga miljöer.

Bältartäppan, gatuvy

Arkitektonisk gestaltning och innovation

Fastigheten innehåller två byggnader och en lummig gårdsmiljö för att ge både de boende och stadens invånare ett tillskott med fin gestaltning, trygga sociala värden och en miljö som väcker nyfikenhet och ger utrymme för egna initiativ bland de boende. Detaljering och levande trämaterial är viktigt för upplevelsen av kvalité i byggnaderna.

De två husen har olika storlekar på lägenheterna och de lämpar sig lika bra för studenter som för den mindre barnfamiljen/pensionären. En kvalitet är att lägenheterna har genomgående utblickar över grön gård och gatuvy. Alla marklägenheter har egen uteplats och i de övre lägenheterna finns privat plats på loftgången.

Vår gestaltning bygger på variationen mellan det privata och det gemensamma, det öppna och det slutna. Längorna är två våningar höga med inredd vind respektive oinrett loft. Med dubbel höjd i trapphus och gemensamma ytor kommer det synliga massiva trämaterialet ge en fin varm känsla och doft. Trapphusen ses som årstidsrum och värms till 10 grader vilket möjliggör bland annat användning för mer växtlighet/odling.

Bältartäppan, elevation mot väster
Bältartäppan: elevation mot väster
Bältartäppan, elevation mot söder
Bältartäppan: elevation mot söder
Bältartäppan, elevation mot norr
Bältartäppan: elevation mot norr

– En väsentlig lärdom är att då utveckling av material och teknik samt omvärldsförutsättningar ändras snabbt är det viktigt att arbeta med enkla principer som tål förändring.

Karin Löfgren, ansvarig arkitekt

Social innovation och biologisk mångfald

Husen omfamnar en semiprivat gårdsmiljö, det skall vara enkelt men valbart att träffas. Loftgångarna är utformade med förråd och små privata ytor som kan inbjuda till egen möblering. I ett av husen finns ett större trapphus med gemensamma utrymmen såsom tvättstuga, ”co-workytor”, verkstad för cyklar samt odlingsmöjligheter inomhus. Även gården utformas med möjlighet till odling i gemensamma delar. Många befintliga träd kommer att kunna behållas. Yta är avsatt för kompost och redskap och ett växthus/lusthus byggt av återbrukade fönster är sammanbyggt med cykelgaraget. Centralt finns en gemensam uteplats och plats för lekredskap. Ytor som ej används för odling anläggs som äng, buskar och träd väljs utifrån pollineringskvalité och minimala skötselkrav. Gården planeras för omhändertagande av regnvatten, även att i syfte att spara för bevattning.

Klimat, koldioxid och hållbarhet

Målet är att minska klimatbelastningen för byggnationen och uppnå krav motsvarande de i Lokal Färdplan 2030. Byggnaderna får trä genomgående, i såväl stomme och isolering som fasadbeklädnad. Nödvändig betong väljs utifrån lägsta klimatutsläpp. Taket förses med solceller. För att minska solvärmelast gestaltas fasader med skjutbara utvändiga solraster. Gården ger stora möjligheter till klimatkompensation med biokol samt komplettering med nya träd. Projektet är utformat för att hantera såväl trafikbuller som industribuller. Projektet skall klara minst Miljöbyggnad Silver.

Kontaktperson

Karin Löfgren

Karin Löfgren

Ph.D Arkitekt SAR/MSA
Hållbarhetsansvarig

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.