Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Kv Automaten
NYTT LANDMÄRKE I LINKÖPING

Kv Automaten

Nybyggnad

Kv Automaten ligger vid Steningeplatsen som kommer att bli en viktig plats i det framtida Linköping.

Planerna på ett flyttat resecentrum och tillhörande förändringar i trafikföringen gör platsen till en ny entré till innerstaden. Detaljplanen betonar detta genom en platsbildning och högre byggnadshöjd. Det tillhörande gestaltningsprogrammet markerar byggnaden som en arkitektoniskt fritt artikulerad solitärbyggnad vilken tillsammans med platsen skall vara identitetsskapande. Projektet skall ses som en vertikal markering i en i övrigt homogen bebyggelsefront.

Kv Automaten

Volym

Projektets volymetri är formad som en helhet bestående av tre delar: en lägre sockelvolym med två uppskjutande volymer i olika höjd.

Kv Automaten

Byggnaden är en hybrid med ett sammansatt program: handel, kontor och bostäder.

Fasaderna utförs i skivmaterial i två huvudkulörer. Entréerna mot Steningeplatsen utförs något indragna. Sockelvåningens fasad utförs av sten.

Kontaktperson

Mikael Uppling

Mikael Uppling

Arkitekt SAR/MSA
Partner och Kreativ ledare för Stadsutveckling & Bostäder

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.