Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Ålstaskolan i Järfälla, Barkarbystaden
Ny grundskola i Barkarbystaden

Ålstaskolan

Ålstaskolan är Barkarbystadens nya grundskola. Arkitektur, pedagogiska installationer och närhet till naturreservatet gör skolan till en spännande och inspirerande inlärningsmiljö.

Skolan har tagit höjd för stadsdelens framväxande behov av platser i grundskolan och kommer att kunna tjäna som en pedagogisk och socialt inkluderande verksamhet för upp till 1100 barn. Utformningen har skett med fokus på trygghet, flexibilitet och hållbarhet.

Byggandet av skolan kommer att ske i två etapper och när skolan är fullt utbyggd kommer den att kunna ta emot elever från förskolan upp till årskurs 9, inklusive särskola. Det innovativa konceptet med en inbyggd flexibilitet innebär att skolbyggnaden smidigt kan anpassas från förskola till skola.

Vi strävar efter att skapa en skola som inte bara lever upp till dagens pedagogiska behov, utan även tar hänsyn till framtida utmaningar. Ålstaskolan är utformad med flexibilitet i åtanke för att kunna anpassas till olika pedagogiska och samhälleliga scenarier

Sven Ahlénius, ansvarig arkitekt

Harmonisk interiör med Inspiration från naturen

Interiört organiseras skolan kring ett öppet, centralt placerat atrium som är skolans hjärta. Atriet fungerar som mötesplats och binder samman bibliotek, huvudentré och matsal. Element från naturtomten har stått som kulörinspiration och fasadens formtema följer med in i byggnaden. Målsättningen har varit att skapa en modern, naturnära, harmonisk och tydlig interiör.

Arkitektur för trygghet och inkludering

Skolans fokus på trygghet och inkludering återspeglas i dess arkitektur. Genom att samnyttja utrymmen och integrera publika delar och mer privata hemvisten, skapas en dynamisk och levande skolmiljö. Lokaler och inredning har byggt på principen att den ska stimulera till inlärning och studiero för alla barn. Stor hänsyn har tagits till akustik, fönsterplacering, hela väggar i korridorer för att minska störande intryck samt en lugn färgsättning på väggar och textilier.

LÄS MER OM LÄRANDEMILJÖER

Ålstaskolan i Järfälla, Barkarbystaden
Foto: Peder Lindbom, AIX

Hållbarhet

Med en robust tegelarkitektur och en subtil detaljering, smälter Ålstaskolan naturligt in i Barkarbystadens omgivningar. Byggnaden är uppdelad i tre tydligt avgränsade volymer, där byggnaden med entréhallen framträder som en central punkt med en egen karaktär. Skolans hållbarhetssträvan illustreras genom målsättningen att uppnå certifiering för Miljöbyggnad Silver.
 
Ålstaskolan står som en spännande milstolpe i Barkarbystadens utveckling och kommer att erbjuda en innovativ och inkluderande inlärningsmiljö för barn och ungdomar i området under lång tid framöver.

Ålstaskolan i Järfälla, Barkarbystaden
Ålstaskolan i Järfälla, Barkarbystaden
Ålstaskolan i Järfälla, Barkarbystaden
Ålstaskolan i Järfälla, Barkarbystaden
Ålstaskolan i Järfälla, Barkarbystaden
Ålstaskolan i Järfälla, Barkarbystaden

Kontaktperson

Sven Ahlenius

Sven Ahlénius

Arkitekt SAR/MSA
Partner

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.