2015.02.24

Parallelluppdrag för simhall i Västertorp, Hägersten

Vi har bjudits in till parallellt uppdrag för en ny simhall och idrottsanläggning i Hägersten i södra Stockholm.

Byggnaden placeras intill E4 där den kompletterar och bullerskyddar befintligt utomhusbad. Slutredovisning sker i maj. Simhallen ingår som en del i utvecklingen av Mellanbergsstråket, dalgången mellan Hägerstensåsen och Västertorp, där det förutom simhallen även planeras för intilliggande bostäder samt förstärkning och utveckling av parken.