2014.01.14

P-huset Ekorren blir K-märkt

I samband med den nya byggnadsordningen för Skellefteås innerstad har fem nya byggnader blivit K-märkta. Bland dem P-huset i AIX projekt Kv. Ekorren som invigdes 2009 och var Sveriges första parkeringshus byggt helt i trä.

Huset har tre våningar med kontor och butiker i gatuplan och däröver två parkeringsplan. Husets stomme, bjälklag, ytterväggar och hisschakt är byggt med limträbalkar och korslaminerat trä. I framtiden kommer det förhoppningsvis att stå som symbol för pionjärinsatserna kring lanseringen av det moderna träbyggandet och betraktas enligt kommunens utlåtande som, ”det främsta exemplet på kommunens ambition att vara ledande inom teknik för trähusbyggande”. I Kv. Ekorren ingår också två bostadshus med sammanlagt ca 30 lägenheter. Dessa har byggts med industriellt tillverkade volymelement i trä.

Till projektbeskrivning

Foto: Per Myrehed