Aix Galericulata

AIX menar att bra arkitektur är hållbar arkitektur. Att kunna hantera detta rätt är ett viktigt led i att nå goda resultat i miljö- och klimatarbete. Vi arbetar med följande fokusområden: Hållbarhet kvalitet, Hållbarhet miljö, Social hållbarhet och Träbyggnadsstrategi. Vår miljöpolicy beskriver hur vi bidrar till att minska framtidens miljöbelastning.

AIX kvalitets- och miljöledningssystem följer ISO 9001 resp. ISO 14001. Vi har varit med i utvecklingen av LFM30 (Malmös färdplan mot klimatneutralt byggande) och möter upp mot deras direktiv där möjlighet ges. Vi är även med i Färdplan fossilfri konkurrenskraft 2045 samt Architects declare.

KULTURMILJÖ, RESTAURERING OCH ÅTERBRUK

Här på AIX arbetar både byggnadsantikvarier och arkitekter under samma tak. Vi har kunskap om material och ytbehandling som åldras vackert och förvaltningsekonomiskt i stället för att slitas ner och behöva bytas ut. Vi bistår med planering av underhåll för att öka tiden mellan de stora restaureringarna. Här går ekonomi, kulturarv och miljö hand i hand. Energisystem, installationer och isolering är i fokus i alla projekt.

Vi arbetar materialsnålt eftersom stommen och grundläggningen återanvänds i ombyggnads- och restaureringsprojekt. Även återbruk och tillvaratagande av återvunnet material bidrar till sparsamhet med våra resurser. Äldre byggnader är en del av sinnebilden för det cirkulära, tiden och människans kontext.

SOCIAL HÅLLBARHET

Området integreras i alla våra projekt och handlar om att bygga ett långsiktigt samhälle som uppfyller grundläggande mänskliga behov. Inom samhällsplaneringen innebär det att skapa förutsättningar för social inkludering, deltagande, inflytande och platskänsla.

TRÄBYGGNADSSTRATEGI

Att rätt kunna hantera träbyggnad är ett viktigt led i att nå riktigt bra resultat i miljö- och klimatarbete. Vi har lång erfarenhet inom massivträbyggnad och var bland de första arkitekterna i Sverige att arbeta med materialet. Vi bygger vidare på denna kunskap i allt från flerbostadshus till idrottshallar och utomhusarenor. Men träkunskapen på AIX handlar inte bara om nybyggnation utan även om till exempel restaurering av takstolar och kyrkor.

Våra träbyggnadsprojekt finns redovisade här: https://www.aix.se/projekttyp/trabyggnad/

CERTIFIERINGAR

Vi har stor erfarenhet av att projektera med följande certifieringar: Miljöbyggnad, Breeam, LEED och Svanen.
Se våra certifierade projekt här: https://www.aix.se/projekttyp/miljocertifieringar/
AIX har certifierade medarbetare som kan leda projektering inom Miljöbyggnad 3.0.

ANSVARIGA FÖR HÅLLBARHET PÅ AIX

Karin Löfgren
Mona Lantzourakis
Karin Lindgren Jeppsson

Hör gärna av dig till någon av oss om du vill veta mer!

Aix Galericulata

AIX menar att bra arkitektur är hållbar arkitektur. Att kunna hantera detta rätt är ett viktigt led i att nå goda resultat i miljö- och klimatarbete. Vi arbetar med följande fokusområden: Hållbarhet kvalitet, Hållbarhet miljö, Social hållbarhet och Träbyggnadsstrategi. Vår miljöpolicy beskriver hur vi bidrar till att minska framtidens miljöbelastning.

AIX kvalitets- och miljöledningssystem följer ISO 9001 resp. ISO 14001. Vi har varit med i utvecklingen av LFM30 (Malmös färdplan mot klimatneutralt byggande) och möter upp mot deras direktiv där möjlighet ges. Vi är även med i Färdplan fossilfri konkurrenskraft 2045 samt Architects declare.

KULTURMILJÖ, RESTAURERING OCH ÅTERBRUK

Här på AIX arbetar både byggnadsantikvarier och arkitekter under samma tak. Vi har kunskap om material och ytbehandling som åldras vackert och förvaltningsekonomiskt i stället för att slitas ner och behöva bytas ut. Vi bistår med planering av underhåll för att öka tiden mellan de stora restaureringarna. Här går ekonomi, kulturarv och miljö hand i hand. Energisystem, installationer och isolering är i fokus i alla projekt.

Vi arbetar materialsnålt eftersom stommen och grundläggningen återanvänds i ombyggnads- och restaureringsprojekt. Även återbruk och tillvaratagande av återvunnet material bidrar till sparsamhet med våra resurser. Äldre byggnader är en del av sinnebilden för det cirkulära, tiden och människans kontext.

SOCIAL HÅLLBARHET

Området integreras i alla våra projekt och handlar om att bygga ett långsiktigt samhälle som uppfyller grundläggande mänskliga behov. Inom samhällsplaneringen innebär det att skapa förutsättningar för social inkludering, deltagande, inflytande och platskänsla.

TRÄBYGGNADSSTRATEGI

Att rätt kunna hantera träbyggnad är ett viktigt led i att nå riktigt bra resultat i miljö- och klimatarbete. Vi har lång erfarenhet inom massivträbyggnad och var bland de första arkitekterna i Sverige att arbeta med materialet. Vi bygger vidare på denna kunskap i allt från flerbostadshus till idrottshallar och utomhusarenor. Men träkunskapen på AIX handlar inte bara om nybyggnation utan även om till exempel restaurering av takstolar och kyrkor.

Våra träbyggnadsprojekt finns redovisade här: https://www.aix.se/projekttyp/trabyggnad/

CERTIFIERINGAR

Vi har stor erfarenhet av att projektera med följande certifieringar: Miljöbyggnad, Breeam, LEED och Svanen.
Se våra certifierade projekt här: https://www.aix.se/projekttyp/miljocertifieringar/
AIX har certifierade medarbetare som kan leda projektering inom Miljöbyggnad 3.0.

ANSVARIGA FÖR HÅLLBARHET PÅ AIX

Karin Löfgren
Mona Lantzourakis
Karin Lindgren Jeppsson

Hör gärna av dig till någon av oss om du vill veta mer!