• Om AIX

 • Om AIX

  Företaget

  AIX Arkitekter är ett arkitektkontor med stor bredd i kunskap och erfarenhet. Vårt företag ger oss en fast ram kring ett utvecklande kunskapsutbyte och ett effektivt resursutnyttjande. Det ger oss i sin tur förutsättningar för ett rikare yrkesliv och stöd i att åstadkomma ett bättre resultat för våra beställare. Vi är idag snart 100 personer varav de flesta är arkitekter, men här finns även inredningsarkitekter, ingenjörer, planarkitekter, byggnadsantikvarier, teaterkonsulter och ljusdesigners, ekonomer och it-tekniker.

  Levande rum

  Vi gestaltar rumsupplevelser där funktion och skönhet samspelar och förstärker varandra. Rum som väcker känslor, är föränderliga med tiden och ger människor de bästa förutsättningarna för att leva och mötas. Vi kallar det levande rum.

  Projekten

  Vi arbetar inom tre huvudområden: stadsbyggnad, nybyggnad och ombyggnad/restaurering. Stadsbyggnadsuppdragen spänner mellan visionsförslag för större områden och detaljplanering av fastigheter och stadsdelar. Ofta handlar det om tävlingar och parallellskisser åt kommuner och fastighetsägare. Inom nybyggnad arbetar vi främst med bostäder, skolor och offentliga byggnader, i alla skeden, från skiss till färdiga handlingar. Ombyggnad och restaurering innefattar omhändertagande av det redan byggda, ofta kompletteringar i känslig miljö. Flera slott och institutioner, som Drottningholms och Rosersbergs slott, är exempel på miljöer vi handhar. Kulturhistoriska värdebeskrivningar, vårdprogram och vård- och underhållsplaner är uppdrag vi utför som byggnadsantikvarier. Vi gör även inredningar i gamla, ombyggda eller helt nya miljöer. Ett specialområde är teatern, med dess teknik och ljussättning.

  Hållbarhet

  Vår miljöpolicy beskriver hur vi bidrar till att minska framtidens miljöbelastning. Vi har kompetens inom massivträbyggnad och miljöklassad nyproduktion. Med vår kunskap om det byggda kulturarvet kan vi bidra till ett hållbart samhällsbyggande genom att skapa långsiktigt välfungerande miljöer.