Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Vi är AIX

Arkitektkontor med stor bredd och lång historia

AIX är ett arkitektkontor med stor bredd och lång historia. Företaget är sprunget ur ett antal samarbetande bolag som 2001 gick samman under namnet AIX.

Vår bas har vi ända sedan 70-talet i Industricentralen på Hudiksvallsgatan i Stockholm, arkitekten Ragnar Östbergs vackert gestaltade industribyggnad från 1930-talet. Sedan början av 2022 har vi även kontor på Västra Ågatan i Uppsala.

Vi är idag cirka 90 personer varav de flesta är arkitekter men här finns även inredningsarkitekter, ingenjörer, planarkitekter, byggnadsantikvarier, grafiska formgivare, teaterkonsulter, ljusdesigners, tillgänglighetsexperter och ett antal andra specialister. Vi har en gedigen professionell grund när det gäller arkitektur, ledning, kunskap och rutiner för våra uppdrag. Vi är organiserade i forum där vi utbildar oss och löpande arbetar med kunskapsöverföring.

Med kunskap om det redan byggda skapar vi framtida arkitektur.

Veddesta

Våra verksamhetsområden

Våra verksamhetsområden är stadsbyggnad, nybyggnad och ombyggnad och vi arbetar med uppdrag som utvecklar byggnader och fastigheter till ett hållbart slutresultat med långsiktig ekonomisk bärkraft. För varje uppgift sätter vi samman team med den för kundens behov bästa kvalifikationen.

Sturekvarteret

Specialkompetens

AIX har specialkompetens inom stadsbyggnad, kulturhistoriska byggnader och miljöer, teaterteknik och modern träarkitektur. Kunskapen om modernt hållbart byggande och vårt historiska perspektiv använder vi för att forma god arkitektur för framtidens samhälle.

Längd på video: 1:01

Bildspel om AIX

Stadsbyggnad, nybyggnad och ombyggnad

Stadsbyggnadsuppdragen spänner mellan strukturplanering och analyser för större områden till detaljplanering av fastigheter och stadsdelar. Inom nybyggnad arbetar vi med bland annat bostäder, skolor, idrott och offentliga byggnader – från skiss till färdiga handlingar. Ombyggnad och restaurering innefattar omhändertagande av det redan byggda, ofta kompletteringar i känslig miljö. Kulturhistoriska värdebeskrivningar, vårdprogram och vård- och underhållsplaner är uppdrag vi utför som byggnadsantikvarier. Vi gör även inredningar i gamla, ombyggda eller helt nya miljöer.

Ägarförhållande

AIX Arkitekter AB ägs till största delen av tolv delägare. Resten av bolaget är personalägt. Styrelsen består av ägar- och arbetstagarrepresentanter samt av tre externa ledamöter. Alla som arbetar på AIX har möjlighet att köpa aktier efter ett års anställning. Sedan 2021 är Erik Torvén vd i företaget.

Affärsidé

AIX Arkitekter är ett företag som skall tillhöra de främsta inom stadsbyggnad, nybyggnad, ombyggnad och restaurering. I nära dialog med våra kunder utvecklar vi långsiktigt värdefulla miljöer. Med kunskap om det redan byggda skapar vi framtida arkitektur.

ResursHUShållning

ResursHUShållning

Vår hållning till arkitektur är att allt vi gör är tillägg och förändringar i en befintlig miljö. Även nybyggnader blir tillägg i vår existerande värld. Det befintliga är en resurs att förvalta och förädla. Trappan illustrerar vår hållning och omfattar hela spannet från förlängning av en byggnads eller stadsplans liv till nyproduktion. Ju längre upp i trappan, desto mer resurser krävs. Vi optimerar projekten för att hitta den mest effektiva och hållbara lösningen.

ISO9001 och ISO14001

AIX är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö, ISO 9001:2015 respektive ISO 14001:2015. Certifieringen skapar ett tydligt ramverk för vårt kvalitets- och hållbarhetsarbete och hjälper oss att hålla kursen när vi fortsätter utveckla våra arbetssätt.

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.