Om AIX

AIX illustration trappa

Med kunskap om det redan byggda skapar vi framtida arkitektur

AIX är ett arkitektkontor med stor bredd och lång historia. Företaget är sprunget ur ett antal samarbetande bolag som 2001 gick samman under namnet AIX.

Vi är idag drygt 90 personer varav de flesta är arkitekter men här finns även inredningsarkitekter, ingenjörer, planarkitekter, byggnadsantikvarier, grafiska formgivare, teaterkonsulter, ljusdesigners, tillgänglighetsexperter och ett antal andra specialister. Vi har en gedigen professionell grund när det gäller arkitektur, ledning, kunskap och rutiner för våra uppdrag. Vi är organiserade i forum där vi utbildar oss och löpande arbetar med kunskapsöverföring.

Våra verksamhetsområden är stadsbyggnad, nybyggnad och ombyggnad och vi arbetar med uppdrag som utvecklar byggnader och fastigheter till ett hållbart slutresultat med långsiktig ekonomisk bärkraft. För varje uppgift sätter vi samman team med den för kundens behov bästa kvalifikationen.

AIX har specialkompetens inom stadsbyggnad, kulturhistoriska byggnader och miljöer, teaterteknik och modern träarkitektur. Kunskapen om modernt hållbart byggande och vårt historiska perspektiv använder vi för att forma god arkitektur för framtidens samhälle.

STADSBYGGNAD, NYBYGGNAD OCH OMBYGGNAD

Stadsbyggnadsuppdragen spänner mellan strukturplanering och analyser för större områden till detaljplanering av fastigheter och stadsdelar. Inom nybyggnad arbetar vi med bland annat bostäder, skolor, idrott och offentliga byggnader – från skiss till färdiga handlingar. Ombyggnad och restaurering innefattar omhändertagande av det redan byggda, ofta kompletteringar i känslig miljö. Kulturhistoriska värdebeskrivningar, vårdprogram och vård- och underhållsplaner är uppdrag vi utför som byggnadsantikvarier. Vi gör även inredningar i gamla, ombyggda eller helt nya miljöer.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

AIX Arkitekter AB ägs till största delen av elva delägare. Resten av bolaget är personalägt. Styrelsen består av ägar- och arbetstagarrepresentanter samt av tre externa ledamöter. Alla som arbetar på AIX har möjlighet att köpa aktier efter ett års anställning. Sedan 2010 är Gunilla Persson vd i företaget.

AFFÄRSIDÉ

AIX Arkitekter är ett företag som skall tillhöra de främsta inom stadsbyggnad, nybyggnad, ombyggnad och restaurering. I nära dialog med våra kunder utvecklar vi långsiktigt värdefulla miljöer. Med kunskap om det redan byggda skapar vi framtida arkitektur.