Om AIX

Företaget

På AIX vill vi skapa arkitektur som gör skillnad och skapar ett bättre samhälle. Vi tar oss an uppdrag inom allt från stadsbyggnad till nybyggnad och ombyggnad. Med kunskap om det redan byggda skapar vi framtida arkitektur. I nära dialog med våra kunder utvecklar vi långsiktigt värdefulla miljöer.

AIX skapades 2001 då Arksam, Myrenbergs, Arteno, Nyström Plankontor, Silfverhielm och Johansson & Uppling gick samman. Rosberg & Engström anslöt 2005. Sedan 70-talet huserar vi i trivsamma lokaler i fastigheten Industricentralen av Ragnar Östberg vid Vanadisplan i Vasastaden. Vi är ett av Sveriges största arkitektkontor och ägs av 11 majoritetsägare och 40-talet medarbetare. Vi är idag drygt 100 personer varav de flesta är arkitekter, men här finns även inredningsarkitekter, ingenjörer, planarkitekter, byggnadsantikvarier, teaterkonsulter, ljusdesigners, ekonomer, it-tekniker och kommunikatörer.

Projekten

Vi arbetar inom fyra forum:

Stadsbyggnad & bostäder: Stadsbyggnadsuppdragen spänner mellan visionsförslag för större områden och detaljplanering av fastigheter och stadsdelar. Inom bostäder arbetar vi med alla skeden, från skiss till färdiga handlingar.

Kulturmiljö & restaurering innefattar omhändertagande av det redan byggda, ofta kompletteringar i känslig miljö. Kulturhistoriska värdebeskrivningar, vårdprogram och vård- och underhållsplaner är uppdrag vi utför som byggnadsantikvarier.

Kommersiella lokaler & inredning innebär nybyggnad och ombyggnad av kontor, handel, hotell och resandemiljö. Vi gör även inredningar i gamla, ombyggda eller helt nya miljöer. Ett specialområde är teatern, med dess teknik och ljussättning.

Offentliga lokaler & utbildning omfattar nybyggnad och ombyggnad av skolor, idrottsanläggningar och offentliga miljöer som museer och liknande.

Hållbarhet

Vår miljöpolicy beskriver hur vi bidrar till att minska framtidens miljöbelastning. Vi har kompetens inom massivträbyggnad och miljöklassad nyproduktion. Med vår kunskap om det byggda kulturarvet kan vi bidra till ett hållbart samhällsbyggande genom att skapa långsiktigt välfungerande miljöer.