2015.06.16

Nyutexaminerade från Konsthögskolan

Våra medarbetare Anna Rizzon och Maria Reuterskiöld har nu utexaminerats från Kungliga Konsthögskolans vidareutbildning i Restaureringskonst. Årets kurs, med temat ”I solitärens skugga – nyttobyggnadens kreativa restaurering”, har särskilt fokuserat på att synliggöra och belysa vikten av hela bebyggelsemiljöer.

I och med detta har nu 14 av våra medarbetare genomgått kursen som ger en kvalificerad kunskap i restaureringskonst. Ombyggnad och restaurering är sedan länge ett av våra huvudområden där vi arbetar med omhändertagande av det redan byggda, ofta med kompletteringar i känsliga miljöer som skall bevaras eller där nya förutsättningar och verksamheter skall passas in utan att negativt påverka tidigare värden.