Braviken
2009.11.13

Nytt sågverk utanför Norrköping

Vi har fått i uppdrag av Holmen Timber AB att vara arkitekter för ett nytt sågverk utanför Norrköping. Uppdraget handlar om att hitta ett slagkraftigt arkitektoniskt uttryck för maskinhallar, virkestorkar, stora skärmtak för virkeslager och anläggningens huvudentré. Sammanlagt omfattar anläggningen ca 18 000 kvm. Holmen Timber har valt oss med utgångspunkt från våra träbyggnadsreferenser Copperhill, Flyinge Ridhus, Kv Ekorren i Skellefteå med ett parkeringshus helt i trä i samt Setra Trälyftet med flera.

Illustration: AIX