2016.11.22

Nyanställda

Emily Yang Huang är arkitekt och tog sin arkitektexamen, med inriktningen Architecture and Urban Design, på Chalmers tekniska högskola 2016. Hon växte upp i Beihai i Kina och fick där sin grundläggande utbildning. Tidigare har hon erfarenheter av arbete på Turenscape i Peking, JWDA i Shanghai och Tyréns AB i Sundsvall med projekt och tävlingar inom främst kommersiella och publika byggnader, bostäder och landskapsdesign.

Pierre-Jean (Pej) Gombert är arkitekt som tog examen i somras på Paris-la-Villette. Under sin arkitektutbildning gjorde han ett utbytesår på KTH vilket efter mycket resande och utlandsarbete nu fört honom tillbaka till Stockholm och AIX. Pej saknade fantasifullheten under grundskolan och menar att även om hans val att studera arkitektur kom något slumpmässigt så är det ändå ett av hans bästa beslut i livet.

Abdulla Ahmedin är byggnadsingenjör och tog sin examen 2011. Han är certifierad inom BIM/Revit och har tidigare erfarenhet från bland annat Bjerking och Sweco med främst sjukhus och bostäder, exempelvis Sankt Görans sjukhus och Karolinska sjukhuset.

Anna Barenghi är arkitektpraktikant. Hon är uppvuxen i England och flyttade till Sverige för att börja plugga på KTH. Våren 2015 tog hon kandidatexamen. Hon har påbörjat sin master och gick första terminen på KTH och andra på UDK i Berlin.

Elias Brulin är arkitektpraktikant. Han tog sin kandidatexamen på LTH våren 2016. Utöver arkitektur studerade han även filosofi under ett par år i Lund. Men efter fem år i studentstaden kände sig Elias klar med studentlivet och beslöt sig för att flytta tillbaka till sin hemstad Stockholm

Jonathan Graham är arkitektpraktikant. Han har studerat vid Mackintosh School of Architecture i Glasgow de senaste tre åren och tog sin kandidatexamen våren 2016. Jonathan har tidigare praktiserat vid MMW Arkitekter i Oslo.

Marie Eklund är arkitekt med erfarenhet både från arkitektkontor av olika karaktär samt egen verksamhet. Marie har i huvudsak arbetat med om- och tillbyggnad av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 2012-2013 studerade Marie restaureringskonst vid Kungl. Konsthögskolan där årets tema var ”Modernism at Risk”. Marie har examen från KTH-A och har även studerat Konstvetenskap vid Stockholms universitet.

Moa Larsson är arkitekt och tog examen från Lunds Tekniska Högskola 2016 där hon framförallt intresserat sig för stadsbyggnad. Moa har tidigare haft praktik på PE Arkitekter i Mariestad samt Skövde stadsbyggnadskontor.

Ry Morrison inledde sina arkitekturstudier i Costa Rica och avslutade dem så småningom med att ta examen från SCI-Arc i Los Angeles. Där arbetade han sedan på Frank Gehrys kontor för att därifrån sedan flytta till Wingårdhs Arkitektkontor i Stockholm. Han har också tagit examen på Mejan i stadsplanering.

Alexander Lundmark är nyanställd arkitekt med masterexamen från Umeå Arkitekthögskola, en utbildning med inriktning mot hållbar arkitektonisk produktion.