2015.05.27

Nya skyltar till äppelträdgården vid Rosersbergs slott

Arkitektyrket kan vara varierande. Efter omsorgsfull plantering och regelrätt beskärning ska varje träd få en informationsskylt, där äppelsortens historia och egenskaper beskrivs för nyfikna och intresserade besökare.

Inom slottsarkitektuppdraget medverkar vi till att återskapa den gamla fruktträdgården. Åtgärderna är tillståndspliktiga och Riksantikvarieämbetet har godkänt ändringen som blickar tillbaka på historien. Mellan 1798 och 1966 fanns här, i Rosersbergs slottspark, en fruktträdgård med kvartersindelning med grus- och gräsgångar och under 1900-talet arrenderades området ut som handelsträdgård med grönsaker, frukt och blommor. Nu pågår plantering av äppelträd i den första etappen som totalt omfattar 91 träd av 17 olika sorter.

Underlag till texterna är hämtade från boken ”Svenska äpplen” av Görel Kristina Näslund och Ingrid af Sandeberg, utgiven av Kärnhuset förlag, 2010.

Illustrationerna är utförda av Ingrid af Sandeberg och Deutsche BUND Lemgo Obstdatabank

Skyltarna är tryckta hos Grizzly Jemtreklam, Östersund.

Parken i övrigt vårdas och underhålls med bla trädbeskärning och upprustning av grusvägar. Rosersbergs slott är ett byggnadsminnesområde och är ett av Sveriges kungliga slott. Slottet och parken förvaltas av Statens fastighetsverk och till hör vårt gemensamma kulturarv. Parken är öppen för besökare året om.