2014.12.12

Nya medarbetare

Fredrik Westman är nyexaminerad byggnadsingenjör och ny medarbetare på AIX Arkitekter.
Fredrik kommer att stärka företagets bostadskompetens med sin erfarenhet och kunskap inom Revit- och BIM. Han har examen inom Byggteknik och Design, inriktning arkitektur, KTH. Som examensprojekt projekterade han en gymnastikhall, vilket lett till att han i nuläget arbetar med en projektering av en ny sim- och idrottshall.

Richard Karlsson är ny arkitekt på AIX Arkitekter. Han har examen från KTH 2011. Richard var tidigare anställd på sandell sandberg arkitekter i tre år.

Virginia Cheung är nyexaminerad byggnadsingenjör och ny medarbetare på AIX Arkitekter. Hon har examen inom Byggteknik och Design, KTH. Virginia är intresserad av gestaltning och byggnader, främst inom hållbar arkitektur. Hon har även ett stort intresse för restaurering och kulturhistorisk miljö. Virginia kommer att stärka företagets Revit- och BIM-projektering.

Olga Allpere Stintzing är ny medarbetare på AIX arkitekter. Hon förstärker AIX bostadskompetens och kommer närmast från Brunnberg & Forshed arkitektkontor där hon arbetat i åtta år. Hon var innan dess, anställd på Johan Celsing arkitektkontor.

Dario Marazuela, är ny arkitekt på AIX Arkitekter. Dario kommer från, och är utbildad i Spanien, med examen 2012. Han kommer närmast från Oxygen Architects där han arbetat med bostadsprojektering och modellbygge. Han har också medverkat i flera tävlingar och skolprojekt samt har erfarenhet från infrastrukturprojektering.