nyanställda AIX maj 2016
2016.05.18

Nya medarbetare

Alexia Staaf tog sin examen från KTH i januari 2016. Innan arkitekturstudierna har hon studerat i Kina. Ett land hon återvände till i sitt examensarbete där hon gjorde en fältstudie i norra Kina. Alexia har även parallellt med sina studier arbetat på Wilhelmson Arkitekter och Peepoople och sedan 2012 med katastrofberedskap, både med utbildning inom Svenska Röda korset och som en del av internationella katastrofinsatser.

Karl von Schmalensee är nyanställd planeringsarkitekt med masterexamen i Urban Design vid KTH (2014) samt en kandidatexamen i Fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola (2012). Han har tidigare arbetat på plan- och exploateringsenheten på Värmdö kommun. Där har han medverkat inom diverse detaljplaner som bland annat omfattat omvandling av fritidshusområden, hamnar och nya bostäder.

Susanna Wroblewski är inhyrd HR-konsult från ID Entity. Hon är utbildad i Stockholm och har HR-erfarenhet från olika branscher. Susanna kommer fram till årsskiftet samordna och arbeta med alla personalrelaterade frågor hos AIX.

Niklas Berggren är nyanställd byggnadsingenjör på AIX. Han har tidigare varit anställd hos Erseus arkitekter samt Ahrbom och Partner. Niklas har arbetat med varierande projekt inom nybyggnation, ombyggnad och restaurering.

Monica Ståhlbrand är ny arkitekt på AIX och kommer närmast från Brunnberg och Forshed Arkitektkontor AB. Hon har erfarenhet från projektering av bl.a. bostäder, kontor och undervisningslokaler. Monica har även studerat textilvetenskap vid Uppsala Universitet.

Oskar Nygren är nyanställd arkitektpraktikant. Efter flera långa europaresor och många stadspromenader gav Oskar upp sina drömmar om att bli rockstjärna för att studera arkitektur. Oskar tog våren 2015 kandidatexamen i Lund där han framför allt har intresserat sig för stadsbyggnad. Oskar har siktet inställt på att bli Stockholms framtida stadsarkitekt.

Ethem Erdogan är ny arkitekt på AIX och kommer närmast från Marge Arkitekter där han var anställd i 4 år. Han är gestaltande och projekterande arkitekt med erfarenhet av b.la lärandemiljöer, utställningar, bostäder och kontor. Ethem tog sin arkitektexamen i Köpenhamn och har även studerat restaureringskonst på Kungliga Konsthögskolan.

 

Vi önskar våra nya medarbetare hjärtligt välkomna!