2015.12.18

Nya medarbetare

Maki Yoshida är nyanställd arkitekt med masterexamen från Waseda universitetet i Tokyo (2003) och har arbetat med äldre kulturbyggnader och nyproduktion i Nara. Sedan 2011 har Maki arbetat på Ahrbom & Partner där hon huvudsakligen har arbetat med kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 2013-2014 studerade hon restaureringskonst vid Kungl. Konsthögskolan där årets tema var kyrkor.

Jonas Eriksson är sedan hösten ny arkitekt på AIX. Han är examinerad vid KTH med utbildning från ENSA Paris-Belleville och Chalmers Arkitektur. Jonas har tidigare erfarenheter av arbete i Stockholm och Paris med projekt och tävlingar inom främst bostäder och publika byggnader samt planerings- och stadsbyggnadsprojekt.

Heli Vauhkala är nyanställd inredningsarkitekt på AIX. Hon är utbildad i Finland och har även studerat i Danmark och Tyskland. Efter sin masterexamen 2012 jobbade hon på Schauman Arkitekter i Finland. Hon har erfarenhet från olika typer av projekt inom inredning, bostäder och kontor, men har under de senaste åren främst arbetat med köpcentrum.

Linda Fritzner är ny kommunikationschef på AIX och kommer senast från kommunikationsbyrån Dw Interactive. Dessförinnan ansvarade hon för kommunikation och lojalitetsprogram mot återförsäljare på IT-företaget Hewlett-Packard. Linda är internationell ekonom (1996) från Uppsala Universitet och Grenoble École de Management och har även studerat på IHM Business School, Poppius Utbildning och Berghs School of Communication.

Julia Krus är nyanställd arkitekt. Hon har arkitektexamen från Lunds tekniska högskola 2013. Julia kommer senast från en anställning på Stadsbyggnadskontoret i Mörbylånga där hon bland annat arbetat med samhällsplanering och riktlinjer för radbyarna.

Matts Ingman är ny arkitekt på AIX. Han kommer närmast från en roll som ansvarig arkitekt på Thomas Eriksson Arkitekter. Där har han bland annat arbetat med projekt som Upplands Väsby Kulturhus, landmärket Väsby Fyr och utvecklingen av ett nytt äldreboendekoncept.