2015.03.27

Nya medarbetare

Robert Petrén är arkitekt med 10 års erfarenhet. Han är utbildad på Bartlett, UCL i London samt KTH i Stockholm och har tidigare arbetat som lärare på KTH. Tidigare arbetsplatser inkluderar Marge Arkiteter och Codesign samt egen verksamhet.  Robert bidrar med erfarenhet av arkitekturtävlingar samt många olika typer av projekt. Han nominerades 2011 till Debutpriset samt 2006 till Rödfärgspriset. Robert har tidigare arbetat som konsult hos AIX Arkitekter.

Martha Skoog Giertz är nyanställd arkitekt på AIX. Hon har examen från KTH 2008. Martha var tidigare anställd på Lindberg Stenberg arkitekter där hon arbetat i sju år och hon kommer att förstärka AIX bostadskompetens.

Lisa Roos Jacobsen är arkitekt med 10 års erfarenhet och en dansk examen inom restaurering, stads- och byggnadsvård. Hon kommer närmast från Erséus Arkitekter där hon arbetat främst med projekt i kulturhistoriskt värdefulla miljöer, så som Västerås slott och Musik och teatermuseet (numera Scenkonstmuseet) i Stockholm.  Lisa har medverkat vid framtagandet av ett antal vårdprogram för statliga byggnadsminnen och är certifierad sakkunnig inom kulturvärden – kul 2.

Sigrid Zenger är arkitekt och har arbetat i 15 år med flera prestigefyllda projekt inom stadsplanering, husbyggnad och inredning. Bland annat har hon arbetat med Slussen, KMH, Saab showrooms, Scanias huvudkontor samt utmärkt sig i internationella tävlingar. Hon är en av grundarna till oxygen architects och är även skribent och föreläsare inom samtida arkitektur.