2015.02.10

Nya medarbetare

Marco Antonio Martins Ferreira är hus- och stadsbyggnadsarkitekt med tio års erfarenhet från flera länder. Han återvänder nu till Sverige och AIX efter ett par år i Kina där han arbetat som ansvarig och handläggande arkitekt i stadsbyggnads- och landskapsprojekt. I Shanghai fick han utmärkelsen “bästa bidrag till forskning och utveckling” för formgivningen av det centrala affärsdistriktet i Yibin, Sichuan. Affärsdistriktet Haikou i Hainan har också varit ett viktigt projekt med vilket han gjort en betydelsefull insats i Kinas urbana utveckling. Under sin förra sejour på AIX arbetade Marco bland annat med Kungliga Musikhögskolan.

Pipsa Saarento är ny inredningsarkitekt på AIX Arkitekter. Hon är utbildad i Finland och har erfarenhet från Marge Arkitekter och nyligen från Oxygen Architects. Pipsa har också jobbat med bygghandling och medverkat i arkitekturtävlingar och förstärker nu AIX inredningsarkitekter ytterligare.

Fredrik Olsson tog sin bebyggelseantikvariska examen vid Göteborgs Universitet 2012. Han har tidigare arbetat hos Nyréns Arkitektkontor AB. Han har arbetat med antikvariska förundersökningar, kulturmiljöanalyser och vårdprogram för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt konsekvensbeskrivningar. Fredrik är allmänt intresserad av arkitekturhistoria och av hur äldre byggnader och kulturmiljöer kan ges nya funktioner genom varsamma ombyggnader.