2013.12.10

Nya Manillaskolan belönad för tillgänglighet

På uppdrag av Akademiska hus och för Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, tog vi fram bygghandlingar för Nya Manillaskolan under 2011-12. SPSM har preciserat de högt ställda kraven för tillgänglighet, vilket nu resulterat i att den nyligen invigda skolan har belönats med S:t Julianpriset – Stockholms stads pris för att belöna arbete som görs för att inkludera människor med funktionsnedsättning i samhället.

Döva barn är numera snarare hörselskadade än döva. De flesta har fått ett s.k. cochleaimplantat sedan tidig ålder. Det gör att de hör, men behöver tekniska hjälpmedel och en mycket väl anpassad akustisk miljö för att kunna tillgodogöra sig skolundervisningen. Det var en lång process för lärare, elever och föräldrar att acceptera att skolan behövde flyttas från den ursprungliga unika 1800-talsmiljön ute på Djurgården till akustiskt och tekniskt bättre anpassade lokaler i Konradsberg. Den nya Manillaskolan invigdes av drottning Silvia i september och de nyinflyttade trivs.

Artikel i Dövas tidning