2012.05.11

Nya KMH blir verklighet

Nu står det klart att Kungliga Musikhögskolan äntligen får börja bygga nya inspirerande lokaler. Tisdagens domslut i Mark- och miljööverdomstolen ska ha undanröjt de sista hindren och detaljplanen kan nu fastställas.

Sedan 2004, då vi deltog i parallella uppdrag, är vi engagerade i utvecklingen av KMH. Ambitionen är att skapa ett nytt centrum för musiklivet i Stockholm samtidigt som platsens kulturhistoriska värden tillvaratas.

De nya byggnaderna kommer att utgöra en ny central mötesplats för musik i Stockholm och innehåller bland annat fyra nya konstertsalar. Inflyttningen beräknas kunna ske 2015/16.

Projekt KMH