2016.10.25

Ny värdig entré till Filmhuset

AIX har projekterat en ny värdig entré till Filmhuset i Stockholm och bygget är nu i full gång.

Filmhuset uppfördes 1967-70 efter ritningar av Peter Celsing som ett nationellt centrum för film och filmskapande med Svenska filminstitutet som byggherre. Filmhuset inrymmer sedan dess Svenska Filminstitutet med kontor, biografer, restaurang, café och bibliotek. Dessutom finns bland annat media-utbildningar i Stockholms Universitets regi, myndigheter som Kulturrådet och Medierådet samt flera filmproduktionsbolag i huset.

Stora delar av byggnaden och flera av verksamheterna har sedan starten 1970 varit öppna för allmänheten, men frågan om värdig entré för alla har varit olöst. Befintlig huvudentré och reception nås via den långa, karaktäristiska men alltför branta rampen. Befintlig sidoentré vid Borgvägen 3 har till idag endast varit tillgänglig till övriga plan med anropad ledsagare.

Byggnaden är blåmarkerad på Stockholms stadsmuseums klassificeringskarta, vilket betyder att det är en fastighet med ”bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminne i kulturmiljölagen”. I projektet har ingått flera utredningar för att på bästa sätt bevara byggnadens kulturhistoriska kvalitéer och det förslag som nu genomförs har tagits fram i samråd med byggnadsantikvarie. Den nya tillgängliga entrén ska fortsatt vara arkitektoniskt underordnad huvudentrén.

Ombyggnaden avser sammanfattningsvis en ny entrédörr i fasad vid Borgvägen, ny trappa mellan gatuplan och plan 4 samt ny hiss mellan samtliga våningsplan.