2012.04.17

Ny ledamot i AIX styrelse

Staffan Carenholm valdes idag in som ny ledamot i styrelsen för AIX Arkitekter. Staffan kommer från Sveriges Arkitekter och tidigare ArkitektFörbundet där han under drygt 30 år varit förbundsdirektör. Han arbetar nu i egen regi med rådgivning och stöd till arkitektföretag främst gällande affärsplanering, affärsutveckling och marknadsfrågor.

– Det kommer att bli spännande och utmanande att delta i AIX styrelsearbete. Ett företag med hög kvalitetsnivå som dessutom befinner sig i en intressant förändringsfas, säger Staffan Carenholm.

– Jag är väldigt glad över att Staffan nu deltar i förnyelsen av AIX. Staffan har unik erfarenhet av vår bransch. Han har genom åren engagerat sig särskilt i professionaliseringen av arkitektföretagen, frågor som ligger mig varmt om hjärtat, säger Gunilla Persson, vd för AIX Arkitekter.

AIX styrelse leds av ordförande Per Frösslund.

För information:
Gunilla Persson
072-235 29 12
Staffan Carenholm
070-591 67 04