2014.03.12

Ny byggnad på KTH

Inom Kungl. Tekniska Högskolans traditionsrika campusområde har vi fått förtroendet att rita en ny byggnad. Inom området har vi tidigare varit arkitekter för ombyggnad av lokaler för Dans- och Cirkushögskolan samt KTH-hallen som invigdes 1993.

Det nya husets gestaltning bygger på att ta tillvara campus rumsliga kvaliteter och bidra till en levande utemiljö. De övre våningarna skall rymma kontor. Bottenplanet utformas för att kunna ge plats åt olika typer av evenemang som skall kunna genomföras helt eller delvis på gården.

Anslutningsdetaljer mellan fönster och mur ägnas stor omsorg för att byggnaden skall inpassas i den omgivande byggnadsminnesförklarade miljön.

Beslut om detaljplan tas i maj 2014 och byggstart är planerad att äga rum under 2015.

Till projektbeskrivning

Illustrationer: Tomorrow