2015.04.21

Naturum Oset

Inbjuden arkitekttävling om nytt Naturum vid Svartåns mynning, Oset, strax utanför Örebro.

”Ruderatlandskapet” är AIX bidrag till arkitekttävlingen Naturum Oset. Tävlingen är initierad av Örebro Kommun. Förslaget skapar plats för grundskolans naturkunskapstimmar, besök av naturvänner, strövare, motionärer och familjer på söndagsutflykt.  AIX och Lovely landskaps gestaltning av den gamla oljehamnen med byggnad och omgivande park ger nya insikter om förhållandet mellan människa och natur.

Illustrationer av samtliga fem tävlingsförslag är publicerade i Nerikes allehanda.