Kina
2011.01.10

Miljöteknik och träarkitektur till Kina

Intresset för att bygga hus med modern träbyggnadsteknik är idag stort på många ställen i världen. I Kina har man uppmärksammat de miljöfördelar man kan vinna genom att bygga med trä. Introduktion av trä i byggnadsindustrin och i förlängningen en utveckling av ett aktivt kinesiskt skogsbruk stöds av starka argument i diskussionen om Kinas och världens koldioxidbalans. AIX har i anslutning till tre resor i Kina under sommaren och hösten 2010 presenterat arkitekturexempel och systemtekniska lösningar i trä för t ex flerbostadshus. Sex- till sjuvåningsbyggnader som skulle kunna utgöra en betydande del av landets nyanlagda stadsdelar och helt nya städer. AIX, Magnus Silfverhielm och Lars Johansson, har varit inbjudna att hålla föredrag i samband med seminarier på sju olika platser i Kina. Seminarierna har arrangerats av Skogsindustrierna, Generalkonsulatet i Shanghai, Exportrådet, Regeringskansliet, CENTEC och den svenska ambassaden i Peking. AIX träarkitektur har på detta sätt blivit en del av den från Utrikes- och Näringsdepartementet uppmuntrade satsningen på export till Kina av svensk miljöteknik.

Underlag för fortsatta kontakter med Kina finns bland annat i de kontakter vi har etablerat i Peking och Tangshan. AIX var närvarande när Peking tecknade ett övergripande samarbetsavtal avseende ekostadsutveckling mellan svenska ambassaden, genom ambassadör Lars Fredén, och Peking stad, genom generaldirektör för Pekings planministerium (DRC), Mr Zhang Gong. Vid samma tillfälle tecknades konkreta samarbetsavtal avseende ekostadsutveckling med fyra enskilda stadsdelar i Peking mellan svenska ambassadens CENTEC-kontor, ambassadråd Tony Clark, och ansvariga chefer för respektive projekt. Sveriges samarbetsavtal med Peking stad tecknades i närvaro av Pekings partisekreterare, Mr Liu Qi, och Pekings borgmästare, Mr Guo Jinlong. Med utgångspunkt från Swecos master plan för den nya miljonstaden Caofeidian Eco City förhandlar AIX nu tillsammans med nio svenska arkitekt- och byggteknikföretag om uppdrag för Tangshan District Urban Planning Bureau.

Nyhetsbrev från Sveriges Ambassad i Peking

Foto: AIX