David Hanson
Arkitekt SAR/MSA Marknadsansvarig - Kommersiella lokaler & Inredning, tf. Kommunikationschef Tel: 08-690 29 73 david.hanson@aix.se
Jesper Engström
Arkitekt SAR/MSA Kreativ ledare - Stadsutveckling & Bostäder Tel: 08-690 29 13 jesper.engstrom@aix.se
Johan Engström
Byggnadsantikvarie Cert. sakkunnig kulturvärden - K Tel: 08-690 29 20 johan.engstrom@aix.se
Katja Hillström
Arkitekt MSA Tel: 08-690 29 72 katja.hillstrom@aix.se
Kjell Jansson
Tf. ordförande AIX styrelse
Monica Ståhlbrand
Arkitekt SAR/MSA Tel: 08-690 29 04 monica.stahlbrand@aix.se
Nisha Besara
Ledamot AIX styrelse
Sven Ahlénius
Arkitekt SAR/MSA Kreativ ledare - Offentliga & Kommersiella byggnader och Inredning Tel: 08-690 29 94 sven.ahlenius@aix.se