Andreas Fredmark
Ledamot AIX styrelse
David Hanson
Arkitekt SAR/MSA Tf. Kommunikationschef Tel: 08-690 29 73 david.hanson@aix.se
Helena Westin
Ledamot AIX styrelse
Jesper Engström
Arkitekt SAR/MSA Kreativ ledare - Stadsutveckling & Bostäder Tel: 08-690 29 13 jesper.engstrom@aix.se
Johan Engström
Byggnadsantikvarie Cert. sakkunnig kulturvärden - K Tel: 08-690 29 20 johan.engstrom@aix.se
Katja Hillström
Arkitekt MSA Kreativ ledare - Offentliga & kommersiella byggnader och Inredning Tel: 08-690 29 72 katja.hillstrom@aix.se
Kjell Jansson
Ledamot AIX styrelse
Lisa Wikström
Arkitekt SAR/MSA Föräldraledig Tel: 08-690 29 85 lisa.wikstrom@aix.se
Monica Ståhlbrand
Arkitekt SAR/MSA Tel: 08-690 29 04 monica.stahlbrand@aix.se
Svante Hagman
Ordförande AIX styrelse