Anne Teresiak
Arkitekt SAR/MSA, BAS-P Tel: 08-690 29 26 anne.teresiak@aix.se
Christine Lavelid
Arkitekt MSA, Föräldraledig Marknadsansvarig - Stadsutveckling & Bostad Tel: 08-690 29 71 christine.lavelid@aix.se
Silvia Las Heras
Arkitekt SAR/MSA, COAM Marknadsansvarig - Offentliga & Kommersiella byggnader och Inredning Tel: 08-690 29 43 silvia.lasheras@aix.se