Anders Scherman
Arkitekt SAR/MSA, Slottsarkitekt, Certifierad kontrollansvarig - K, BAS-P Tel: 08-690 29 51 anders.scherman@aix.se
Anne Lagerheim
Arkitekt SAR/MSA, Resurssamordnare och projektstöd Certifierad kontrollant av tillgänglighet Tel: 08-690 29 16 anne.lagerheim@aix.se
Fredrik Ekerhult
Arkitekt SAR/MSA Tel: 08-690 29 33 fredrik.ekerhult@aix.se
Henrik Rheborg
CFO Tel: 08-690 29 75 henrik.rheborg@aix.se
Johan Rittsél
Byggnadsantikvarie Cert. sakkunnig kulturvärden - K Tel: 08-690 29 97 johan.rittsel@aix.se
Klas Eriksson
Arkitekt SAR/MSA BAS-P Tel: 08-690 29 98 klas.eriksson@aix.se
Lisa Wikström
Arkitekt SAR/MSA Tel: 08-690 29 85 lisa.wikstrom@aix.se