Alexia Staaf
Arkitekt MSA Tjänstledig Tel: 08-595 002 08 alexia.staaf@aix.se
Anders Rosenberg
Arkitekt SAR/MSA Tel: 08-690 29 80 anders.rosenberg@aix.se
Anders Scherman
Arkitekt SAR/MSA, Slottsarkitekt, Certifierad kontrollansvarig - K, BAS-P Tel: 08-690 29 51 anders.scherman@aix.se
Anders Widegren
Arkitekt SAR/MSA Tel: 08-690 29 47 anders.widegren@aix.se
Anna Hammarbäck
Anna Hammarbäck
Arkitekt MSA Tel: 08-690 29 15 anna.hammarback@aix.se
Anna Rizzon
Arkitekt SAR/MSA Tel: 08-690 29 46 anna.rizzon@aix.se
Anne Lagerheim
Arkitekt SAR/MSA, Resurssamordnare och projektstöd Certifierad kontrollant av tillgänglighet Tel: 08-690 29 16 anne.lagerheim@aix.se
Anne Teresiak
Arkitekt SAR/MSA Marknadsansvarig - Kulturmiljö & Restaurering, BAS-P Tel: 08-690 29 26 anne.teresiak@aix.se
Annika Askerblom
Arkitekt SAR SIR/MSA Tel: 08-690 29 95 annika.askerblom@aix.se
Antonius van Arkel
Arkitekt SAR/MSA Tel: 08-690 29 59 antonius.vanarkel@aix.se
Ásdís Andersdóttir
Arkitekt SAR/MSA Tel: 08-690 29 40 asdis.andersdottir@aix.se
Barthélémy Massot
Arkitekt / Illustratör Tel: 08-690 29 18 barthelemy.massot@aix.se
Christine Lavelid
Arkitekt MSA, Föräldraledig Marknadsansvarig - Stadsutveckling & Bostad Tel: 08-690 29 71 christine.lavelid@aix.se
Dario Marazuela
Arkitekt SAR/MSA Tel: 08-690 29 64 dario.marazuela@aix.se
David Hanson
Arkitekt SAR/MSA Tf. Kommunikationschef Tel: 08-690 29 73 david.hanson@aix.se
Erland Montgomery
Arkitekt SAR/MSA Slottsarkitekt, Kreativ ledare - Kulturmiljö & Restaurering Tel: 08-690 29 54 erland.montgomery@aix.se
Ethem Erdogan
Arkitekt SAR/MSA Tel: 08-690 29 92 ethem.erdogan@aix.se
Eva Göransson
Arkitekt SAR/MSA, vVD Personalansvarig Tel: 08-690 29 63 eva.goransson@aix.se
Fredrik Ekerhult
Arkitekt SAR/MSA Tel: 08-690 29 33 fredrik.ekerhult@aix.se
Frida Gustafson
Arkitekt SAR/MSA Tel: 08-690 29 88 frida.gustafson@aix.se
Gunilla Persson
VD, Arkitekt SAR/MSA Tel: 08-690 29 12 gunilla.persson@aix.se
Helena Ekelund
Arkitekt SAR/MSA, Kvalitets- och Hållbarhetsstrateg Föräldraledig Tel: 08-690 29 09 helena.ekelund@aix.se
Henrik Strid
Arkitekt MSA Tel: 08-690 29 39 henrik.strid@aix.se
Jesper Engström
Arkitekt SAR/MSA Kreativ ledare - Stadsutveckling & Bostäder Tel: 08-690 29 13 jesper.engstrom@aix.se
Johan Janssen
Arkitekt SAR/MSA Tel: 08-595 002 15 johan.janssen@aix.se
Jonas Eriksson
Arkitekt SAR/MSA Tel: 08-595 002 03 jonas.eriksson@aix.se
Jonatan Blomgren
Jonatan Blomgren
Arkitekt SAR/MSA Tel: 08-690 29 30 jonatan.blomgren@aix.se
Karin Lindgren Jeppsson
Arkitekt SAR/MSA Kvalitetsstrateg Tel: 08-690 29 67 karin.jeppsson@aix.se
Karin Löfgren
Ph.D Arkitekt SAR/MSA Hållbarhets- och Träbyggnadsstrateg Tel: 08-690 29 93 karin.lofgren@aix.se
Katja Hillström
Arkitekt MSA Tel: 08-690 29 72 katja.hillstrom@aix.se
Klara Junvik
Arkitekt SAR/MSA Föräldraledig Tel: 08-690 29 79 klara.junvik@aix.se
Klas Eriksson
Arkitekt SAR/MSA BAS-P Tel: 08-690 29 98 klas.eriksson@aix.se
Kuba Kolec
Arkitekt SAR/MSA Tel: 08-595 002 18 kuba.kolec@aix.se
Lars Johansson
Lars Johansson
Arkitekt SAR/MSA Tel: 08-690 29 56 lars.johansson@aix.se
Linnéa Zickerman
Linnéa Zickerman
Arkitekt SAR/MSA Tel: 08-690 29 37 linnea.zickerman@aix.se
Lisa Roos Jacobsen
Arkitekt SAR/MSA Cert. sakkunnig kulturvärden - N Tel: 08-690 29 91 lisa.jacobsen@aix.se
Lisa Wikström
Arkitekt SAR/MSA Tel: 08-690 29 85 lisa.wikstrom@aix.se
Louise Rangmark
Arkitekt SAR/MSA Tel: 08-595 002 14 louise.rangmark@aix.se
Magnus Silfverhielm
Arkitekt SAR SIR/MSA, Professor Tel: 08-690 29 07 magnus.silfverhielm@aix.se
Maki Yoshida
Arkitekt SAR/MSA Tel: 08-690 29 61 maki.yoshida@aix.se
Malin Lydén
Arkitekt MSA Föräldraledig Tel: 08-690 29 34 malin.lyden@aix.se
Marie Eklund
Arkitekt SAR/MSA Tel: 08-690 29 83 marie.eklund@aix.se
Martin Orrskog
Arkitekt MSA Tel: 08-690 29 77 martin.orrskog@aix.se
Mats Duvnäs
Arkitekt MSA Tel: 08-690 29 19 mats.duvnas@aix.se
Meryem Gülenay
Arkitekt SAR/MSA Tel: 08-595 002 17 meryem.gulenay@aix.se
Mikael Uppling
Arkitekt SAR/MSA Kreativ ledare - Stadsutveckling & Bostäder Tel: 08-690 29 14 mikael.uppling@aix.se
Mirja Henriksson
Arkitekt MSA Föräldraledig Tel: 08-595 002 02 mirja.henriksson@aix.se
Moa Larsson
Arkitekt MSA Tel: 08-690 29 42 moa.larsson@aix.se
Mona Lantzourakis
Arkitekt SAR/MSA Tel: 08-690 29 49 mona.lantzourakis@aix.se
Monica Ståhlbrand
Arkitekt SAR/MSA Tel: 08-690 29 04 monica.stahlbrand@aix.se
Odd Fries
Arkitekt MSA Tel: 08-690 29 45 odd.fries@aix.se
Oscar Hårleman
Arkitekt RIBA Part 2 Tel: 08-690 29 68 oscar.harleman@aix.se
Richard Kavall
Arkitekt SAR/MSA Tel: 08-690 29 17 richard.kavall@aix.se
Robert Petrén
Arkitekt SAR/MSA Tel: 08-690 29 55 robert.petren@aix.se
Sébastien Corbari
Arkitekt SAR/MSA, DPLG Tel: 08-595 002 16 sebastien.corbari@aix.se
Silvia Las Heras
Arkitekt SAR/MSA, COAM Marknadsansvarig - Offentliga & Kommersiella byggnader och Inredning Tel: 08-690 29 43 silvia.lasheras@aix.se
Sven Ahlénius
Arkitekt SAR/MSA Kreativ ledare - Offentliga & Kommersiella byggnader och Inredning Tel: 08-690 29 94 sven.ahlenius@aix.se
Tobias Rosberg
Arkitekt SAR/MSA Kreativ ledare - Offentliga & Kommersiella byggnader och Inredning Tel: 08-690 29 21 tobias.rosberg@aix.se
Torsten Nobling
Arkitekt SAR/MSA Theatre consultant MSTC Tel: 08-690 29 31 torsten.nobling@aix.se
Valentino Barbu
Arkitekt Tel: 08-595 002 13 valentino.barbu@aix.se
Yang Huang
Arkitekt SAR/MSA Tel: 08-690 29 58 yang.huang@aix.se
Yvan Ikhlef
Arkitekt d.p.l.g Tel: 08-690 29 48 yvan.ikhlef@aix.se