2015.01.19

KMH i SVT

Nyligen visades Kungl. Musikhögskolans nya campus upp för allmänheten i ett inslag i SVT. Rektor Cecilia Rydinger Alin och Benny Andersson, som är medlem av Musikaliska akademien, representerade Musikhögskolan och de båda lyste av entusiasm. Skolan skall bli världens modernaste musikhögskola tillika en ny kulturscen i Stockholm och planeras att stå färdig i maj 2016.