Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Klimatoptimerad arkitektur

Med kunskap och eftertanke ska varje nybyggnad formas med långsiktiga ambitioner, flexibelt och med hög kvalitet för att bli en tillgång för sitt sammanhang och bidra till att stärka vår gemensamma framtid. Återbruk av hela byggnader, byggnadsmaterial och inredning i olika former är en självklar del i det cirkulära samhället och här har vi en lång tradition av ett långsiktigt tankesätt.

Tillbaka till Hållbarhet

Parkhuset
Walk the room

Parkhuset i Solna Business Park

Parkhuset är ett innovationsprojekt som har som målsättning att halvera klimatpåverkan för kontor i jämförelse med ett traditionellt nybyggnadsprojekt.

Med hjälp av trästomme och återbruk är målsättningen ett utsläpp på 225 kg CO2e/kvm jämfört med ca 450 kg CO2e/kvm vid traditionellt kontorsbygge. För att klara detta utvecklar AIX metoder för hur vi som arkitekter i tidigt programskede kopplar samman den arkitektoniska gestaltningen med projektets klimatmål.

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.