2017.06.19

Magnettes

Stockholm Stad marknadsför Södra Värtan/Royal Seaport med en poppig musikvideo som visar hur området växer fram.