AIX LFM30
2019.05.20

LFM30

AIX lyfter företagets hållbarhetsmål ytterligare och skriver på ”Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030”. Färdplanen visar på ett konkret arbetssätt som betonar transparens och mätbarhet.