2018.02.23

Hyresrätter och färre bilar i Åre

På uppdrag av Årehus har vi tagit fram en plan för 135 lägenheter, parkeringshus och gångbro vid Brolägdan i Åre. Målsättningen i Åre kommun är att skapa fler hyresrätter och bli en grön turistdestination genom att bygga i trä och minska biltrafiken.