2019.02.01

Fjätervålen

I norra Dalarna, invid Nipfjällets naturreservat, ligger Fjätervålen. Vi har utsetts att förverkliga Sernekes vision för hur denna småskaliga fjällby ska förädlas till en modern och hållbar fjälldestination.