2016.08.11

Dalénum

På Lidingös sydvästra strand har vi ritat två bostadskvarter med sjöutsikt. Kvarteren är en del av AGA:s gamla industriområde Dalénum som nu utvecklas till att bli en attraktiv stadsdel med bostäder, kontor och smålokaler.