2016.12.21

Bygga vackert

Förra året medverkade vi i SKLs workshop Bygga Vackert, som nu utmynnat i en skrift som går att beställa på SKLs hemsida. Det handlar om hur man bygger med hög kvalitet och estetiska värden på kostnadseffektivt sätt.